Zespół Szkół w Pawłosiowie

SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą Szkoła dobrego wychowania. Organizatorem XXI edycji konkursu jest Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Celem konkursu jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak   i relacje rówieśnicze. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 12 września 2018 r. do 12 marca 2019 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoły dobrego wychowania” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zrealizowane działania:

- 24-28 września - plakat "Mój wygląd świadczy o mnie"

- 3 października - debata o dobrym wychowaniu

- 29 listopada - Wyjazd do Centrum Rehabilitacji w Rokietnicy

- 3 grudnia - Wykład o dobrym wychowaniu

- Pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka

- Szkolna Karta Zasad Dobrego Wychowania

- 1 lutego - W Restauracji Klasyczna

 

Zadania konkursu: „Szkoła dobrego wychowania”

  1. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych przesłanych do jury konkursu.

  2. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymają dyplom

  3. „Mistrz savoir vivre” przygotowany przez szkołę. Ocena na podstawie sprawozdania, testów wiedzy, prac plastycznych/literackich przesłanych do jury konkursu.

  4. Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.

  5. Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników…. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

  6. Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.

  7. Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania. Pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka. Ocena na podstawie prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu.

  8. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w seminarium Szkoła dobrego wychowania.

Zapraszamy uczniów, rodziców oraz wszystkich chętnych do udziału w konkursie i angażowanie się w podejmowane działania. Wszelkie informacje  u wychowawców klas lub koordynatora.

Agnieszka Kos-DomkaProjekty

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony