Zespół Szkół w Pawłosiowie

REKRUTACJA

Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłosiowie ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 do:

  • Form przedszkolnych tj.:
  1. Publicznego Przedszkola
  2. Punktu przedszkolnego/Oddziału przedszkolnego
  3. Oddziału przedszkolnego w Kidałowicach

Nabór dotyczy dzieci urodzonych w latach: 2015, 2014, 2013, 2012.

  • klasy 1 Szkoły Podstawowej

- dzieci 7 - letnie urodzone w 2011 r.

- dzieci 6 - letnie urodzone w 2012 r. - na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dokumenty (Regulamin rekrutacji i wnioski zgłoszeniowe) do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły (www.zspawlosiow.edu.pl) lub w sekretariacie szkoły.

Zapisu dokonuje się w sekretariacie szkoły osobiście lub przez osoby trzecie z wypełnionymi dokumentami i dowodem osobistym rodzica lub prawnego opiekuna w terminie do 16 marca 2018 r.

 

PRZEDSZKOLE

Regulamin rekrutacji do form przedszkolnych - pobierz

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - pobierz

Karta Poznajemy przyszłego przedszkolaka - pobierz

Wniosek o przyjęcie do formy przedszkolnej - pobierz

Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola - pobierz

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego-Kidałowice - pobierz

Oświadczenie nr 1 - Zamieszkiwanie - pobierz

Oświadczenie nr 2 - Wielodzietność - pobierz

Oświadczenie nr 3 - Niepełnosprawność kandydata - pobierz

Oświadczenie nr 4 - Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - pobierz

Oświadczenie nr 5 - Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - pobierz

Oświadczenie nr 6 - Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - pobierz

Oświadczenie nr 7 - Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - pobierz

Oświadczenie nr 8 - Objęcie kandydata pieczą zastępczą - pobierz

Oświadczenie nr 9 - Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata - pobierz

Oświadczenie nr 10 - Po raz pierwszy w przedszkolu - pobierz

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej - pobierz

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej - pobierz

 

 

 
Projekty

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony