Zespół Szkół w Pawłosiowie

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców reprezentuje interesy wszystkich Państwa jako Rodziców, zarówno na terenie szkoły, jak i poza szkołą. Działania Rady mają na celu wsparcie rozwoju dzieci i ich pasji, poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa. Wspieramy różne szkolne akcje, inicjatywy i działania. Prowadzimy stały dialog z dyrekcją szkoły i nauczycielami, rozwiązując pilne i długofalowe problemy szkolne związane z uczniami.

Gromadzimy fundusze pochodzące z dobrowolnych składek, które przeznaczone są wyłącznie na potrzeby uczniów - naszych dzieci. Bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy finansowej nie zdziałamy wiele! Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców i nauczycieli do kierowania do nas wszelkich pomysłów, uwag oraz inicjatyw, w które Rada mogłaby się zaangażować. Razem uda nam się zdziałać więcej! Można się z nami kontaktować pisząc na adres  radarodzicow.pawlosiow@gmail.com przez przedstawicieli klasowych albo bezpośrednio na zebraniach.

Decyzją nowej Rady z dnia 28.09.2017 r. została utrzymana wysokość dobrowolnej składki na komitet rodzicielski w kwocie 40 zł na rok szkolny. Jeżeli w szkole jest rodzeństwo skłądkę rodzice płacą tylko za jedno dziecko. Składki prosimy przekazywać do skarbników klasowych, które następnie wpłacane będą skarbnikowi Rady pani Marcie Dyndałw terminach wcześniej ustalonych oraz na konto bankowe umieszczone na dole strony.

Wszystkim Rodzicom, którzy wspierają finansowo Radę, opłacając składki, serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę!

 

Przewodnicząca

Elżbieta Wielgos - Rachwał

 

Wiceprzewodnicząca

Renata Baran

 

Sekretarz, Skarbnik

Marta Dyndał

 

Komisja rewizyjna

Katarzyna Prokop - Dziedzic

Justyna Goń

Damian Kochman

 

Numer konta bankowego:

41 1240 2571 1111 0010 0787 5002

 


Regulamin Rady RodzicówProjekty

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony

Informacje o reformie 2017