Zespół Szkół w Pawłosiowie

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców reprezentuje interesy wszystkich Państwa jako Rodziców, zarówno na terenie szkoły, jak i poza szkołą. Działania Rady mają na celu wsparcie rozwoju dzieci i ich pasji, poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa. Wspieramy różne szkolne akcje, inicjatywy i działania. Prowadzimy stały dialog z dyrekcją szkoły i nauczycielami, rozwiązując pilne i długofalowe problemy szkolne związane z uczniami.

Gromadzimy fundusze pochodzące z dobrowolnych składek, które przeznaczone są wyłącznie na potrzeby uczniów - naszych dzieci. Bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy finansowej nie zdziałamy wiele! Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców i nauczycieli do kierowania do nas wszelkich pomysłów, uwag oraz inicjatyw, w które Rada mogłaby się zaangażować. Razem uda nam się zdziałać więcej! Można się z nami kontaktować pisząc na adres  radarodzicow.pawlosiow@gmail.com przez przedstawicieli klasowych albo bezpośrednio na zebraniach.

Decyzją nowej Rady z dnia 24.09.2018 r. została utrzymana wysokość dobrowolnej składki na komitet rodzicielski w kwocie 40 zł na rok szkolny. Jeżeli w szkole jest rodzeństwo skłądkę rodzice płacą tylko za jedno dziecko. Składki prosimy przekazywać do skarbników klasowych, które następnie wpłacane będą skarbnikowi Rady w terminach wcześniej ustalonych oraz na konto bankowe umieszczone na dole strony.

Wszystkim Rodzicom, którzy wspierają finansowo Radę, opłacając składki, serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę!

 

Przewodnicząca

Elżbieta Wielgos - Rachwał

 

Wiceprzewodnicząca

Joanna Wziętek

 

Skarbnik

Sylwia Stefanowska

 

Komisja rewizyjna

Justyna Warańska

Sylwia Brzezowska

Małgorzata Morąg

 

Numer konta bankowego:

41 1240 2571 1111 0010 0787 5002

 


Regulamin Rady Rodziców
Projekty

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony