Zespół Szkół w Pawłosiowie

Godziny pracy
świetlicy szkolnej

 

Godziny

 

PONIEDZIAŁEK

7:00–8:00

M. Mikrut

11:40–12:40

J. Ciechuń

12:40–13:40

K. Bereza / A.Kos-Domka

13:40–14:40

J. Ciechuń / A.Kos-Domka

14:40–16:00

J. Ciechuń

WTOREK

7:00–8:00

K. Bereza

12:00–12:40

A.Kos-Domka

12:40–13:40

A.Kos-Domka

13:40–14:40

J. Ciechuń

14:40–16:00

A.Kos-Domka

ŚRODA

7:00–8:00

M. Mikrut

11:40–12:40

K. Bereza

12:40–13:40

J. Ciechuń

13:40–14:40

J. Ciechuń

14:40–16:00

J. Ciechuń

CZWARTEK

7:00–8:00

M. Mikrut

11:40–12:40

-

12:40–13:40

A.Kos-Domka

13:40–14:40

J. Ciechuń / K. Bereza

14:40–16:00

K. Bereza

PIĄTEK

7:00–8:00

K. Bereza

11:30–12:40

J. Ciechuń

12:40–13:40

K. Bereza / J. Ciechuń

13:40–14:40

J. Ciechuń

14:40–16:00

J. Ciechuń

 

Dlaczego warto zapisać dziecko do świetlicy szkolnej w ZS w Pawłosiowie?

Świetlica w ZS w Pawłosiowie zapewnia dzieciom opiekę zarówno przed lekcjami od godziny 7.00 rano, jak i po lekcjach do późnych godzin popołudniowych. Przebywanie dziecka w naszej świetlicy nie jest związane tylko z zapewnieniem mu opieki - bezpieczeństwa. W Naszej świetlicy realizowany jest plan pracy, który tworzony jest co roku i zatwierdzany przez Panią Dyrektor. W ramach tego planu dzieci mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania na zajęciach:

-plastyczno-technicznych,

- muzycznych (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce),

- stolikowych (gry planszowe, układanki, karty),

- dramowych (krótkie formy aktorskie, próby inscenizacji krótkich przedstawień lub wierszy),

- literackich (wspólne czytanie, opowiadanie treści, plastyczne przedstawianie utworów literackich),

- audiowizualnych (oglądanie bajek i filmów, prezentacje multimedialne).

Odbywają się również zajęcia specjalistyczne:

- szachowe, z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, gdzie dzieci uczą się bądź doskonalą swoje umiejętności w grze oraz,

- zajęcia logopedyczno – logorytmiczne, gdzie podczas świetnej zabawy i zupełnie nieświadomie, dziecko usprawnia narządy mowy oraz kształci ruchy całego ciała.

Nasza Szkoła  posiada Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, w związku z tym świetlica również włącza się w zadania podejmowane w ramach programu. Przywiązując dużą wagę do higieny, zdrowego odżywiania oraz sprawności ruchowej jak najczęściej prowadzone są gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej czy boisku szkolnym. Aby zwiększyć atrakcyjność zajęć, korzystamy także z placu zabaw i sali zabaw, wychodzimy na spacery oraz zapraszamy różnych gości, np. pielęgniarką, pedagoga, bibliotekarza, strażaka. Dzieci mogą również się bawić, porozmawiać bez skrępowania z rówieśnikami lub innymi kolegami i koleżankami, odpocząć po lekcjach lub też odrobić zadanie domowe z pomocą wychowawcy świetlicy, bądź w ramach pomocy koleżeńskiej. Zarazić się nowa pasją, polubić naukę, nawiązać przyjaźnie na całe życie.

W tym roku szkolnym nasza świetlica przystąpiła do konkursu „Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy”, gdzie podczas tygodniowych tematów zajęć będziemy tworzyć: Kodeks Dobrych Manier Ucznia, pomagać zwierzętom poprzez robienie i wywieszanie karmnika, skórek, zbiórkę karmy i wycieczkę do schroniska. Uczyć się o tolerancji, oglądać pantomimę, poznawać bezpieczne zabawy zimowe, wykonywać maski i stroje karnawałowe, które zaprezentujemy na zabawie karnawałowej, a także poznawać kulturę różnych krajów poprzez scenki teatralne, karaoke językowe oraz tańce w ramach dni międzykulturowych.

Serdecznie zapraszamy do zapisywania dzieci na świetlicę szkolną nie tylko te, które muszą pozostać po lekcjach w szkole, ale także oczekujących na zajęcia dodatkowe lub po prostu chcących aktywnie i wesoło spędzić czas.

Wychowawcy świetlicy

 

Regulamin korzystania z opieki świetlicy szkolnej - pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej - pobierzProjekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony