Zespół Szkół w Pawłosiowie

PLAN LEKCJI

Nr lekcji O 3-4 O5 O6 Nr lekcji Godziny Klasa 3
 
PONIEDZIAŁEK
1. wych. przedszk. wych. przedszk. wych. przedszk. 1. 8:00-8:45 ed.wczesn.
2. wych. przedszk.                      

j. angielski  

9.00-9.30

wych. przedszk.   2. 8:55-9:40 ed.wczesn.       
3.

j. angielski

9.30-9.45   

wych. przedszk.                          wych. przedszk.              3. 9:45-10.30 ed.wczesn.       
4.

religia

9.55-10.10        

religia

10.15-10.45        

religia

10.50-11.20        

4. 10:35-11:20 ed.wczesn.       
5. wych. przedszk. wych. przedszk. wych. przedszk. 5. 11:25-12:10 religia
6.       6. 12:15-13:00 religia - z. dodatk.             
             
  13:00 13:00 13:00      
 
WTOREK
1. wych. przedszk.                          wych. przedszk.                          wych. przedszk.              1. 8:00-8:45 ed.wczesn.       
2. wych. przedszk.                          wych. przedszk.                         

j. angielski

9.15-9.45   

2. 8:55-9:40 ed.wczesn.       
3. wych. przedszk.                          wych. przedszk.                          wych. przedszk.                          3. 9:45-10.30 j. angielski      
4. wych. przedszk.                          wych. przedszk.                          wych. przedszk.              4. 10:35-11:20 ed.wczesn.       
5. wych. przedszk.                          wych. przedszk.                          wych. przedszk.              5. 11:25-12:10 ed.wczesn.       
6.

rytmika

13.00-13.15 

    6. 12:15-13:00 projekt
             
  13:15 13:00 13:00      
 
ŚRODA
1.

religia

8.30-8.45       

religia

8.00-8.30       

projekt 1. 8:00-8:45 projekt
2. wych. przedszk.                          wych. przedszk.                          wych. przedszk.              2. 8:55-9:40 religia              
3. wych. przedszk.                          wych. przedszk.                         

religia

9.45-10.15       

3. 9:45-10.30 ed.wczesn.       
4. wych. przedszk.                          wych. przedszk.                          wych. przedszk.              4. 10:35-11:20 ed.wczesn.       
5. SG                 wych. przedszk.                          JPS                 wych. przedszk.                          ABN               wych. przedszk.              5. 11:25-12:10 ed.wczesn.       
6.  

rytmika

13.00-13.30             

rytmika

13.00-13.30             

6. 12:15-13:00 z. dodatkowe       
             
  13:00 13:30 13:30      
 
CZWARTEK
1. wych. przedszk.                          wych. przedszk.                         

j. angielski

8.30-9.00   

1. 8:00-8:45 ed.wczesn.       
2.

j. angielski

9.30-9.45   

j. angielski  

9.00-9.30   

wych. przedszk.              2. 8:55-9:40 ed.wczesn.       
3. wych. przedszk.                          wych. przedszk.                          wych. przedszk.              3. 9:45-10.30 j. angielski      
4. wych. przedszk.                          wych. przedszk.                          wych. przedszk.                          4. 10:35-11:20 ed.wczesn.       
5. wych. przedszk.                          wych. przedszk.                          wych. przedszk.              5. 11:25-12:10 z. komputerowe       
6.

rytmika

13.00-13.15             

    6. 12:15-13:00 projekt
             
  13:15 13:00 13:00      
 
PIĄTEK
1. wych. przedszk.                          wych. przedszk.                          projekt  1. 8:00-8:45 projekt
2. wych. przedszk.                          wych. przedszk.                          wych. przedszk.              2. 8:55-9:40 ed.wczesn.       
3. wych. przedszk.                          wych. przedszk.                          wych. przedszk.              3. 9:45-10.30 ed.wczesn.       
4. wych. przedszk.                          wych. przedszk.                          wych. przedszk.              4. 10:35-11:20 ed.wczesn.       
5. wych. przedszk.                          wych. przedszk.                          wych. przedszk.              5. 11:25-12:10 ed.wczesn.       
6.  

rytmika

13.00-13.30             

rytmika

13.00-13.30             

6. 12:15-13:00 z. dodatkowe       
             
  13:00 13:30 13:30      

 

 

 Projekty

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony

Informacje o reformie 2017