Zespół Szkół w Pawłosiowie

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KLASA

nauczyciel

Nazwa zajęć

Miejsce realizacji

Termin realizacji

VI SP

M. Mikrut

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA ARTYSTYCZNE

sala plastyczna

środa – l.6 [12:40–13:25]

VIII SP

M. Mikrut

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA ARTYSTYCZNE

sala plastyczna

środa– l. 7 [13:35 – 14:20]

IV-VIII SP

I. Pichitko

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE – „SPOTKANIA Z HISTORIĄ”

sala 34

poniedziałek– l.6 [12:40–13:25]

IV-VIII SP

A. Zawalski

ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE

boisko/
s. gimnastyczna

wtorek – l. 7 [13:35 – 14:20]

IV-VIII SP

III G

A. Zawalski

ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE

boisko/
s. gimnastyczna

środa – l. 7 [13:35 – 14:20]

VIII

B. Jagielik-Waleszczyńska

KOŁO MISYJNE - PRZYGOTOWYWANIE DO KONKURSÓW

sala 38

1-szy czwartek miesiąca
 [15:00-16:00]

III G

D. Tracz

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

sala 17

piątek–l. 6 [12:40–13:25]

III G

B. Mongard

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z MATEMATYKI

sala 17

poniedziałek–l. 7 [13:35 – 14:20]

III G

M. Wrzesień

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z FIZYKI / CHEMII

sala 18

poniedziałek–l. 8 [14:30 – 15:15]

SP/G

A. Krakowska

W. Krakowska

ZAJĘCIA Szkolnego Koła Wolontariatu

sala SKW

Wg potrzeb

IV-VII SP

J. Nowosiad

PRZYGOTOWYWANIE DO UROCZYSTOŚCI
SZKOLNYCH I KONKURSÓW

świetlica

Wg potrzeb

VISP VIISP

A. Jamrozik

A. Drostek

ZAJĘCIA REDAKCYJNE

sala 33
sala 35

Wg potrzeb

 

 
Projekty

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony