Zespół Szkół w Pawłosiowie

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KLASA

nauczyciel

Nazwa zajęć

Miejsce realizacji

Termin realizacji

VI SP

M. Mikrut

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA ARTYSTYCZNE

sala plastyczna

środa – l.6 [12:40–13:25]

VIII SP

M. Mikrut

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA ARTYSTYCZNE

sala plastyczna

środa– l. 7 [13:35 – 14:20]

IV-VIII SP

I. Pichitko

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE – „SPOTKANIA Z HISTORIĄ”

sala 34

poniedziałek– l.6 [12:40–13:25]

IV-VIII SP

A. Zawalski

ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE

boisko/
s. gimnastyczna

wtorek – l. 7 [13:35 – 14:20]

IV-VIII SP

III G

A. Zawalski

ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE

boisko/
s. gimnastyczna

środa – l. 7 [13:35 – 14:20]

VIII

B. Jagielik-Waleszczyńska

KOŁO MISYJNE - PRZYGOTOWYWANIE DO KONKURSÓW

sala 38

1-szy czwartek miesiąca
 [15:00-16:00]

III G

B. Mongard

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z MATEMATYKI

sala 17

poniedziałek–l. 7 [13:35 – 14:20]

III G

M. Wrzesień

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z FIZYKI / CHEMII

sala 18

poniedziałek–l. 8 [14:30 – 15:15]

SP/G

A. Krakowska

W. Krakowska

ZAJĘCIA Szkolnego Koła Wolontariatu

sala SKW

Wg potrzeb

IV-VII SP

J. Nowosiad

PRZYGOTOWYWANIE DO UROCZYSTOŚCI
SZKOLNYCH I KONKURSÓW

świetlica

Wg potrzeb

VISP VIISP

A. Jamrozik

A. Drostek

ZAJĘCIA REDAKCYJNE

sala 33
sala 35

Wg potrzeb

 

 Projekty

Szkoła Dobrego Wychowania

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony

Informacje o reformie 2017