Zespół Szkół w Pawłosiowie

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

PRZEWODNICZĄCY

Wiktoria Wilczak

 

ZASTEPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Martyna Kasperska

 

2 ZASTEPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Michał Maciąga

 

SKARBNIK

Maciej Dubiel

 

SEKRETARZ

Magdalena Małka

 

PLAN DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

na rok szkolny 2017/2018

 

WRZESIEŃ

 • Rozpoczęcie roku szkolnego.
 • Gminne uroczystości Święta Lotników.
 • Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.

 PAŹDZIERNIK

 • Jesienna integracja.
 • Tydzień Promocji Zdrowia.
 • Apel z okazji Dnia Nauczyciela.
 • Wieczór filmowy.
 • Akcja zbiórki zniczy na opuszczone groby.
 • Przygotowanie ofert spędzania przerw przez uczniów.
 • Zbiórka karmy dla bezdomnych psów i kotów w schronisku w Orzechowcach.

 LISTOPAD

 • Opracowanie w klasach kodeksu relacji między kolegami.
 • Wieczór filmowy.
 • Zabawa andrzejkowa.

 GRUDZIEŃ

 • Mikołajki.
 • Świąteczne piosenki (radiowęzeł).
 • Apel świąteczny.

 STYCZEŃ

 • Podsumowanie pracy w I semestrze.
 • Opłatek dla niepełnosprawnych.
 • Wieczór filmowy.

 LUTY

 • Walentynki (dyskoteka + poczta walentynkowa).
 • Wieczór filmowy.

 MARZEC

 • Dzień Kobiet (apel + dyskoteka).
 • Pierwszy Dzień Wiosny- konkurs Mam talent.
 • Wieczór filmowy.
 • Apel świąteczny.

 KWIECIEŃ

 • Debata oksfordzka (temat Promocji Zdrowia).

 MAJ

 • Święto 3-go Maja.
 • Dzień europejski.
 • Święto Rodziny.

 CZERWIEC

 • Dzień Dziecka.
 • Podsumowanie pracy w całym roku szkolnym.
 • Wybory do SU.

 

OPRÓCZ POWYŻSZEGO:
-aktywizowanie uczniów do zabaw i gier ruchowych na przerwie;
-obsługa świąt i uroczystości;
-dekoracja tablic ściennych;
-pomoc w akcjach ekologicznych;
-inne akcje i działania wg potrzeb.

 

 

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół w Pawłosiowie
w roku szkolnym 2016/2017

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017 składał się z następujących osób:

1. Przewodniczący – Aleksandra Tomaszewska

2. Z –ca przewodniczącego – Miłosz Jarosz

3. 2 z-ca przewodniczącego – Michał Maciąga

4. Skarbnik – Konrad Maciąga

5. Sekretarz – Gabriela Kiwacka.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego byli: pani Beata Puchalska i ksiądz Tomasz Garbowski. Samorząd Uczniowski współdziałał z dyrektorem i nauczycielami.

Działalność Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 charakteryzowała się podejmowaniem rozmaitych działań mobilizujących uczniów do aktywnego włączenia się w życie szkoły. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań udało się zrealizować znaczną większość przyjętych założeń, czego wymierne efekty mogli zauważyć nie tylko uczniowie czy nauczyciele, ale także rodzice uczniów odwiedzający naszą szkołę.

Samorząd Uczniowski w naszej placówce kieruje społecznością uczniowską, reprezentuje i działa w jej interesie. Ma prawo do przedstawiania radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły.

Spotkania SU odbywały się przynajmniej raz w miesiącu. Odbyło się 12 spotkań.

W roku szkolnym 2016/2017 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował następujące zadania:

- udział w Rozpoczęciu roku szkolnego – prowadzenie uroczystości,

- udział w Gminnych uroczystościach Święta Lotników,

- wybory opiekuna SU,

- rozpoczęcie działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunamioraz poszczególnych samorządów klasowych,

- opracowanie i zatwierdzenie Planu Działań Samorządu Uczniowskiego,

- przygotowanie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz ciągła aktualizacja ogłoszeń o bieżących sprawach szkolnych,

- ogłoszenie akcji „Galeria wakacyjna” oraz „Skrzynka życzeń”,

- zorganizowanie dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka,

- udział i pomoc w zorganizowaniu obchodów Dnia Nauczyciela,

- wykonanie i wręczenie kartek z życzeniami od Samorządu Uczniowskiego, jak również drobnych, słodkich upominków z okazji Dnia Nauczyciela nauczycielom i pracownikom szkoły,

- organizacja wieczoru filmowego - projekcja filmu pt. „Czy naprawdę wierzysz”,

- podsumowanie akcji „Galeria wakacyjna”,

- ogłoszenie akcji zbiórki zniczy na opuszczone groby,

- zapalenie zniczy na opuszczonych grobach i grobach zmarłych nauczycieli oraz przy pomniku i krzyżu szkolnym przez delegację Samorządu Uczniowskiego (Dzień Wszystkich Świętych),

- udział i pomoc w organizacji apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości,

- organizacja wieczoru filmowego - projekcja filmu pt. „Ósmoklasiści nie płaczą”,

- pomoc rodzicom przy organizacji dyskoteki z okazji Andrzejek,

- organizacja przebiegu spotkania uczniów ze św. Mikołajem,

- ogłoszenie konkursu na najładniej udekorowaną klasę z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

- organizacja audycji muzycznych piosenek świątecznych na przerwach śródlekcyjnych,

- organizacja i udział w apelu świątecznym (jasełka oraz przegląd kolęd i pastorałek angielskich),

- podsumowanie akcji na najładniej świątecznie udekorowaną klasę,

- pomoc przy zbiórce karmy dla schroniska dla zwierząt w Orzechowcach,

- pomoc i udział w Opłatku dla niepełnosprawnych (zbiórka maskotek),

- organizacja poranka filmowego - projekcja filmów pt. „Bezcenny dar” i „Spotkanie”,

- podsumowanie pracy w I semestrze,

- z okazji Walentynek urządzono pocztę walentynkową, podczas której uczniowie wymienili się życzeniami oraz poczęstowano nauczycieli słodkim akcentem,

- włączono się w akcję dla schroniska w Orzechowcach, poprzez pomoc przy zbiórce karmy, kocy, kurtek i innych potrzebnych rzeczy dla zwierząt,

- włączono się w organizację Dnia Profilaktyki (udział w ankietach),

- organizacja wieczoru filmowego - projekcja filmu pt. „Niebo istnieje naprawdę”,

- organizacja i udział w wielkanocnym apelu świątecznym,

- przygotowanie i przeprowadzenie debaty oksfordzkiej „Książka moim przyjacielem” w ramach programu „Zaczytana szkoła”,

- pomoc przy organizacji gminnego Święta 3-go Maja,

- organizacja wieczoru filmowego - projekcja filmu pt. „Zmartwychwstały”,

-pomoc przy organizacji żywej lekcji historii – spotkanie z majorem rezerwy, panem Zdzisławem Niemczyckim,

-wybory do SU,

-podsumowanie całorocznej pracy.

Wnioski:

 • działalność Samorządu Uczniowskiego sprzyja rozwijaniu inicjatywy uczniów, kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych, integracji uczniów, współpracy z nauczycielami i środowiskiem lokalnym, uczy cenić i szanować zasady demokracji, dbać o przestrzeganie praw ucznia,
 • angażować w działalność na rzecz społeczności uczniowskiej aktywnych i pomysłowych uczniów.


Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami składa dyrekcji, wszystkim nauczycielom oraz uczniom naszej szkoły serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w prace Samorządu.

 

Regulamin Samorządu uczniowskiego

 Projekty

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony

Informacje o reformie 2017