Zespół Szkół w Pawłosiowie

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

PRZEWODNICZĄCY

Maciej Potoczny

 

ZASTEPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Nikoletta Górska

 

SKARBNIK

Michał Maciąga

 

SEKRETARZ

Maja Kłopot

 

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego

Działalność Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 charakteryzowała się podejmowaniem rozmaitych działań mobilizujących uczniów do aktywnego włączenia się w życie szkoły. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań udało się zrealizować znaczną większość przyjętych założeń, czego wymierne efekty mogli zauważyć nie tylko uczniowie czy nauczyciele, ale także rodzice uczniów odwiedzający naszą szkołę.

W minionym roku szkolnymSamorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował następujące zadania:

- udział w Rozpoczęciu roku szkolnego – prowadzenie uroczystości,

- udział w Gminnych uroczystościach Święta Lotników,

- wybory opiekuna SU,

- rozpoczęcie działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami oraz poszczególnych samorządów klasowych,

- opracowanie i zatwierdzenie Planu Działań Samorządu Uczniowskiego,

- przygotowanie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz ciągła aktualizacja ogłoszeń o bieżących sprawach szkolnych,

- zorganizowanie dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka,

- pomoc przy organizacji Tygodnia Promocji Zdrowia,

- zorganizowanie obchodów Dnia Nauczyciela - apel,

- wykonanie i wręczenie kartek z życzeniami od Samorządu Uczniowskiego, jak również drobnych  upominków „oskarów-aniołów" z okazji Dnia Nauczyciela nauczycielom i pracownikom szkoły,

- udział w akcji Empiku „Tysiąc powodów by czytać",

- wyjazd integracyjny do Radawy,

- zorganizowanie dyskoteki dla uczniów,

- przeprowadzenie akcji zbiórki zniczy na opuszczone groby,

- zapalenie zniczy na opuszczonych grobach i grobach zmarłych nauczycieli oraz przy pomniku i krzyżu szkolnym przez delegację Samorządu Uczniowskiego (Dzień Wszystkich Świętych),

- pomoc w organizacji apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości,

- organizacja audycji muzycznych piosenek świątecznych na przerwach śródlekcyjnych,

- organizacja apelu świątecznego - apel,

- pomoc przy zbiórce karmy dla schroniska dla zwierząt w Orzechowcach,

- pomoc i udział w Opłatku dla niepełnosprawnych,

- podsumowanie pracy w I semestrze,

- organizacja poczty walentynkowej, podczas której uczniowie wymienili się życzeniami oraz poczęstowano nauczycieli słodkim akcentem,

- kulig integracyjny w Radawie,

- organizacja Święta Kobiet - przygotowanie przedstawienia i życzeń dla pań/koleżanek w szkole,

- z okazji pierwszego dnia wiosny zorganizowano przegląd twórczośći uczniowskiej pod hasłem "Mam talent",

- organizacja i udział w wielkanocnym apelu świątecznym,

- wybory do SU,

- podsumowanie całorocznej pracy.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami składa dyrekcji, wszystkim nauczycielom oraz uczniom naszej szkoły serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w prace Samorządu.

 

 

PLAN DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

na rok szkolny 2017/2018

 

WRZESIEŃ

 • Rozpoczęcie roku szkolnego.
 • Gminne uroczystości Święta Lotników.
 • Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.

 PAŹDZIERNIK

 • Jesienna integracja.
 • Tydzień Promocji Zdrowia.
 • Apel z okazji Dnia Nauczyciela.
 • Wieczór filmowy.
 • Akcja zbiórki zniczy na opuszczone groby.
 • Przygotowanie ofert spędzania przerw przez uczniów.
 • Zbiórka karmy dla bezdomnych psów i kotów w schronisku w Orzechowcach.

 LISTOPAD

 • Opracowanie w klasach kodeksu relacji między kolegami.
 • Wieczór filmowy.
 • Zabawa andrzejkowa.

 GRUDZIEŃ

 • Mikołajki.
 • Świąteczne piosenki (radiowęzeł).
 • Apel świąteczny.

 STYCZEŃ

 • Podsumowanie pracy w I semestrze.
 • Opłatek dla niepełnosprawnych.
 • Wieczór filmowy.

 LUTY

 • Walentynki (dyskoteka + poczta walentynkowa).
 • Wieczór filmowy.

 MARZEC

 • Dzień Kobiet (apel + dyskoteka).
 • Pierwszy Dzień Wiosny- konkurs Mam talent.
 • Wieczór filmowy.
 • Apel świąteczny.

 KWIECIEŃ

 • Debata oksfordzka (temat Promocji Zdrowia).

 MAJ

 • Święto 3-go Maja.
 • Dzień europejski.
 • Święto Rodziny.

 CZERWIEC

 • Dzień Dziecka.
 • Podsumowanie pracy w całym roku szkolnym.
 • Wybory do SU.

 

OPRÓCZ POWYŻSZEGO:
-aktywizowanie uczniów do zabaw i gier ruchowych na przerwie;
-obsługa świąt i uroczystości;
-dekoracja tablic ściennych;
-pomoc w akcjach ekologicznych;
-inne akcje i działania wg potrzeb.

 

 

Regulamin Samorządu uczniowskiego

 
Projekty

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony