Zespół Szkół w Pawłosiowie

Terminarz spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Termin

Temat

18 września 2017

Spotkanie ogólne dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów. Spotkania klasowe
z wychowawcami - wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WZO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zapoznanie ze zmianami w statucie szkoły

20 listopada 2017

Konsultacje indywidualne - przedstawienie informacji o uczniach

22 stycznia 2018

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze

19 marca 2018

Konsultacje indywidualne - przedstawienie informacji o uczniach

14 maja 2018

Spotkanie klasowe z wychowawcą - poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz naganną lub nieodpowiednią zachowania

 Projekty

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony

Informacje o reformie 2017