Zespół Szkół w Pawłosiowie

PLAN LEKCJI

obowiązujący od 2 września 2019 r.

pobierz

 

CZAS TRWANIA LEKCJI

8:00-8:45

8:50-9:35

9:45-10.30

10:40-11:25

11:40-12:25

12:35-13:20

13:25-14:10

14:15-15:00

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA 1

PON

WT

ŚR

CZW

PT

1 ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn.
2 ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn.
3 ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.plast.
4 ed.inform. religia ed.wczesn. j. angielski programow.
5   j. angielski   religia ed.wczesn.

 

KLASA 2

PON

WT

ŚR

CZW

PT

1 ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn.
2 ed.inform. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn.
3 ed.wczesn. ed.wczesn. ed.plast. ed.wczesn. programow.
4 ed.wczesn. j. angielski ed.wczesn. religia ed.wczesn.
5   religia ed.wczesn. j. angielski  

 

KLASA 3

PON

WT

ŚR

CZW

PT

1 ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn.
2 ed.wczesn. ed.wczesn. ed.plast. ed.wczesn. ed.wczesn.
3 ed.inform. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn.
4 ed.wczesn. religia ed.wczesn. j. angielski ed.wczesn.
5   j. angielski   religia programow.

 

KLASA 4

PON

WT

ŚR

CZW

PT

1 matematyka przyroda j. angielski gra w szachy j. polski
2 technika muzyka g. wych. j. angielski plastyka
3 j. angielski religia matematyka matematyka przyroda
4 historia informatyka j. polski religia matematyka
5 wych. fiz. j. polski j. polski ed.region. wych. fiz.
6 wdż   wych. fiz. j. polski  
7     wych. fiz.    

 

KLASA 5

PON

WT

ŚR

CZW

PT

1 j. polski muzyka j. polski technika j. polski
2 j. polski matematyka matematyka gra w szachy j. angielski
3 historia j. angielski wych. fiz. j. angielski matematyka
4 religia wych. fiz. geografia j. polski g. wych.
5 plastyka wych. fiz. religia matematyka historia
6 z. rozw. zaint. art. informatyka programowanie biologia wych. fiz.              

 

KLASA 6 a

PON

WT

ŚR

CZW

PT

1 matematyka matematyka technika muzyka matematyka
2 historia j. angielski j. angielski j. angielski j. polski
3 religia g. wych. matematyka j. polski j. polski
4 plastyka j. polski programowanie wych.fiz. geografia
5 j. polski informatyka historia wych.fiz. biologia
6 wych.fiz. wych.fiz.   religia  

 

KLASA 6 b

PON

WT

ŚR

CZW

PT

1 historia j. angielski j. angielski j. angielski geografia
2 matematyka matematyka matematyka muzyka j. polski
3 plastyka informatyka j. polski matematyka j. polski
4 j. polski j. polski religia wych.fiz. biologia
5 religia g. wych. programowanie wych.fiz. technika
6 wych.fiz. wych.fiz.   historia  
7 wdż        

 

KLASA 7

PON

WT

ŚR

CZW

PT

1 chemia fizyka chemia j. polski z. muzyczno-teatralne
2 matematyka j. angielski j. polski j. angielski biologia
3 j. polski matematyka j. polski muzyka j. angielski
4 wych.fiz. j. niemiecki wych.fiz. matematyka g.wych.
5 biologia j. polski wych.fiz. j. niemiecki matematyka
6 historia geografia historia wych.fiz. fizyka
7 religia z. rozw. zaint. art. informatyka geografia plastyka
8     religia    

 

KLASA 8

PON

WT

ŚR

CZW

PT

1 j. polski matematyka matematyka informatyka fizyka
2 j. polski fizyka chemia matematyka z. muzyczno-teatralne
3 matematyka j. angielski j. angielski j. angielski historia
4 wych.fiz. biologia wych.fiz. j. niemiecki j. polski
5 chemia j. niemiecki wych.fiz. geografia g. wych.
6 religia j. polski j. polski wych.fiz. wos
7 historia wos religia ed.kultur. ed.dla bezp.

 

 Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony