Zespół Szkół w Pawłosiowie

PROJEKTY

REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

PROGRAMY I PROJEKTY

REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Lp.

Nazwa programu/projektu
- kto prowadzi w klasie

Szkolny koordynator

Uczestnicy

Efekty/korzyści z udziału w programie

1.

„Nie pal przy mnie proszę”
- Krakowska A.

 

kl. 2 SP

kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych, profilaktyka antytytoniowa

2.

 

„Zawsze razem”
- p. Krakowska A.

Agnieszka Krakowska

kl. 3 SP

promowanie zdrowego stylu życia

3.

 

„Zawsze razem”
- p. Mazurkiewicz I.

Agnieszka Krakowska

kl. 3 SP

profilaktyka zdrowotna

4.

„Moje dziecko idzie do szkoły”
- p. Mazurkiewicz I.

Mazurkiewicz Irena

kl. 1 SP

promowanie zdrowego odżywiania oraz higienicznego trybu pracy

5.

 

„Wolność oddechu – zapobiegaj astmie”
- p. Mazurkiewicz I.

Mazurkiewicz Irena

kl. 1 SP

propagowanie u dzieci wiedzy o astmie

6.

 

„Zawsze razem”
- p. Węgrzynowska M.

Agnieszka Krakowska

kl.3 SP

profilaktyka zdrowotna

7.

 

„Trzymaj formę”
- Bereza K.

Bereza Krystyna

cała SP

profilaktyka proekologiczna

8.

„Moje dziecko idzie do szkoły”
- p. Ziemba B.

Mazurkiewicz Irena

Kl. 1

podnoszenie poziomu wiedzy rodziców w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nt. wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prozdrowotnych nawyków prozdrowotnych

9.

 

„Czyste powietrze wokół nas”
- p. Krakowska W.

Krakowska Wioletta

06

profilaktyka antytytoniowa

10.

„Śniadanie daje moc”
- Podolak-Słoma J.

Podolak – Słoma Joanna

05

uświadamianie, że śniadanie jest podstawowym posiłkiem w ciągu dnia, uczenie odpowiedzialności za własne zdrowie, przekazanie wiedzy nt. zależności pomiędzy właściwym odżywianiem a osiąganiem sukcesów

11.

„Mamo, tato, wolę wodę”
- p. Podolak – Słoma J.

Podolak – Słoma Joanna

05

przestrzeganie zdrowych nawyków żywieniowych oraz podkreślenie roli wody codziennej w trosce o zdrowy rozwój dzieci

12.

 

„Kubusiowi przyjaciele natury”
- p. Podolak – Słoma J.

Podolak – Słoma Joanna

05

profilaktyka zdrowotna, profilaktyka proekologiczna

13.

„Porcja pozytywnej energii”
- p. Podolak – Słoma J.

Podolak – Słoma Joanna

05

uświadamianie zdrowych nawyków żywieniowych, uświadamianie znaczenia ruchu dla dobrego samopoczucia oraz zdrowia

14.

„Ja to ja”
- p. Podolak – Słoma J.

Podolak – Słoma Joanna

05

wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez doświadczenia ruchowe

15.

„Szklanka mleka”
- p. Szepelak E.

Ewa Szepelak

Uczniowie kl. II, III
Przedszkolaki 03 – 04,         05 - 06

Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka.

16.

 

„Owoce i warzywa”
- p. Szepelak E.

 

Ewa Szepelak

Uczniowie kl. II, III
Przedszkolaki 03 – 04,         05 - 06

Trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania

17.

„Śniadanie daje moc”
- p. Szepelak E.

 

Ewa Szepelak

Uczniowie kl. II, III
Przedszkolaki 03 – 04,          05 - 06

Zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.

18.

„Nie pal przy mnie, proszę”
- p. Szepelak E.

 

Ewa Szepelak

Uczniowie kl. II, III

Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie oraz uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

19.

„Czyste powietrze wokół nas”
- p. Bester-Nowak A.

 

Anna Bester - Nowak

Przedszkolaki 05 - 06

Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają z zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

20.

„Zawsze razem”
- p. Skupień M.

Małgorzata Skupień

Uczniowie kl. II, III

Kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec słabszych.

21.

„Dzieciństwo bez próchnicy”
- p. Grabas S.

Sylwia Grabas

Przedszkolaki 03 - 04

Promowanie zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci.

22.

 

„Kubusiowi przyjaciele natury”
- p. Skupień M.

Sylwia Grabas

Przedszkolaki 03 – 04,             05 - 06

Popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków.

23.

 

„Bezpieczne ferie zimowe”
- p. Skupień M.

Małgorzata Skupień

Uczniowie kl. II, III
Przedszkolaki 05 - 06

Profilaktyka – nabywanie wiedzy na temat bezpiecznych zabaw zimowych

24.

„Bezpieczne wakacje”
- p. Skupień M.

Małgorzata Skupień

Uczniowie kl. II, III
Przedszkolaki 05 - 06

Podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci.

25.

„3..2..1.. Internet”
- p. Mongard B.

Bogumiła Mongard

Uczniowie kl. II, III

Edukacja na temat zagrożeń związanych z  korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii.

26.

„Bezpieczne dziecko”
- p. Skupień M.

Małgorzata Skupień

Uczniowie kl. II, III

Edukacja dzieci w zakresie rozpoznawania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych oraz sposobów postępowania i reagowania w podobnych przypadkach.

27.

„Akademia Aquafresh”
- p. Solska P.
- Knap K.

Solska Paulina

Przedszkolaki
3,4-latki

Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków

28.

„Klub bezpiecznego Puchatka”
- p. Ziemba B.

nie ma koordynatora

Kl.1

Gry i zabawy, które pomogą utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego, o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy

29.

„Chrońmy dzieci”
- p. Osiowa R.

Osiowa Renata

cała szkoła podstawowa

Rządowy Program MEN – profilaktyczno – edukacyjny „Jak lepiej chronić dzieci przed przemocą”

30.

„Zaczytana szkoła”
- p. Wrzesień M.

Wrzesień Małgorzata

Szkoła podstawowa + gimnazjum

Konkurs – „Zaczytana szkoła” + certyfikat

 Projekty

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony

Informacje o reformie 2017