Zespół Szkół w Pawłosiowie

Razem odkryjmy świat programowania

3 stycznia 2018 r. rozpoczął się w naszej szkole II etap Projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wdrażany jest przez Fundację VCC w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli - więcej

Mobilna pracownia komputerowa

22 stycznia nasza szkoła wzbogaciła się o Mobilną pracownię komputerową (14 laptopów wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 23 000 zł) w ramach projektu „Razem odkryjmy świat programowania”. Projekt realizowany jest przez Fundację VCC z Lublina w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w okresie 1.09.2017 r. – 31.12.2018 r. Komputery będą służyć nauczycielom i uczniom klas 2 i 3 Szkoły Podstawowej w Pawłosiowie oraz Szkoły Filialnej w Kidałowicach, którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych z kodowania i programowania - więcej

 Projekty

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony

Informacje o reformie 2017