Zespół Szkół w Pawłosiowie

MOBILNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

22 stycznia nasza szkoła wzbogaciła się o Mobilną pracownię komputerową (14 laptopów wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 23 000 zł) w ramach projektu „Razem odkryjmy świat programowania”. Projekt realizowany jest przez Fundację VCC z Lublina w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w okresie 1.09.2017 r. – 31.12.2018 r. Komputery będą służyć nauczycielom i uczniom klas 2 i 3 Szkoły Podstawowej w Pawłosiowie oraz Szkoły Filialnej w Kidałowicach, którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych z kodowania i programowania.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, a w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli klas młodszych w zakresie nauczania programowania.

Pierwszy etap realizacji projektu mamy już za sobą – nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez trenera z  Fundacji VCC. Podczas zajęć poznali metody i środki dydaktyczne wprowadzające najmłodszych uczniów w tematykę  programowania  oraz poznali program „SCTRACH”. Po zdaniu egzaminu otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Kolejnym etapem realizacji projektu jest prowadzenie zajęć z uczniami, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo podczas każdego spotkania. Planowane jest zorganizowanie 15 takich spotkań dla każdej grupy. Uczniowie uczą się kodowania i programowania, pracują z użyciem tablicy interaktywnej, tabletów z dostępną aplikacją do nauki programowania oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Podsumowaniem projektu będzie wspólny wyjazd do laboratorium naukowego i udział w warsztatach prowadzonych przez kadrę naukową.

Rada Rodziców oraz sponsor p. Marian Majcher, wspierając działania zmierzające do unowocześnienia bazy naszej szkoły, zdecydowali o sfinansowaniu zakupu profesjonalnej i bezpiecznej szafy mobilnej do przechowywania pozyskanego sprzętu komputerowego.
Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony