Zespół Szkół w Pawłosiowie

„Razem odkryjmy świat programowania”

3 styczna 2018 r. rozpoczął się w naszej szkole II etap Projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wdrażany jest przez Fundację VCC w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli.

Podczas I etapu  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w szkoleniach grupowych  z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania.

Etap II to warsztaty z programowania, czyli zajęcia praktyczne dla uczniów. W naszej szkole uczestnikami tych zajęć są uczniowie klas II i III szkoły podstawowej, natomiast prowadzącymi warsztaty są panie: A. Krakowska i M. Skupień.

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony