Zespół Szkół w Pawłosiowie

LAPTOPY DLA CZWARTOKLASISTÓW

28 września Wojt Gminy Pawłosiów - Pan Mariusz Reń wraz z Dyrektor Centrum Usług Wspólnych - Panią Moniką Biskup-Wiśniowską uroczyście wręczyli laptopy uczniom klasy czwartej. Projekt finansowany przez Ministerswo Cyfryzacji ma na celu rozwój kompetencji cyfrowych przez czwartoklasistów.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony