Zespół Szkół w Pawłosiowie

SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA

Od 12 września 2018 r. do 12 marca 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół w Pawłosiowie oraz  Szkoły Filialnej w Kidałowicach, uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie "Szkoła dobrego wychowania".  Organizatorem XXI edycji konkursu było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Celem konkursu było zapoznanie uczniów ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze. W ramach konkursu zrealizowano wiele działań, wyjazdów, spotkań, pogadanek oraz szkolny konkurs "Savoir vivre". Efektem tych przedsięwzięć jest otrzymanie tytułu i certyfikatu "Szkoły dobrego wychowania".

 

Zrealizowane działania:

- 24-28 września - plakat "Mój wygląd świadczy o mnie"

- 3 października - debata o dobrym wychowaniu

- 29 listopada - Wyjazd do Centrum Rehabilitacji w Rokietnicy

- 3 grudnia - Wykład o dobrym wychowaniu

- Pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka

- Szkolna Karta Zasad Dobrego Wychowania

- 1 lutego - W Restauracji Klasyczna

- szkolny konkurs "Savoir vivre"

 

Zadania konkursu: „Szkoła dobrego wychowania”

  1. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych przesłanych do jury konkursu.

  2. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymają dyplom

  3. „Mistrz savoir vivre” przygotowany przez szkołę. Ocena na podstawie sprawozdania, testów wiedzy, prac plastycznych/literackich przesłanych do jury konkursu.

  4. Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.

  5. Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników…. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

  6. Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.

  7. Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania. Pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka. Ocena na podstawie prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu.

  8. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w seminarium Szkoła dobrego wychowania.

 


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony