Zespół Szkół w Pawłosiowie

BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTIRYTETU

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej "Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU" opracowanej przez Fundację Wspomagającą Wychowanie "Archezja".

“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela. Celami kampanii są:

- nauczenie młodzieży odróżniania autorytetu od celebryty i zachęcenie jej do przestrzegania prawa,

- podniesienie kompetencji i wiedzy wśród nauczycieli oraz wychowawców w zakresie budowania autorytetu i dobrych relacji z młodzieżą,

- zwiększenie umiejętności rodzicielskich w zakresie budowania więzi z dzieckiem.

Udział w kampanii został uwieńczony otrzymaniem certyfikatu.






Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony