Zespół Szkół w Pawłosiowie

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

OBOWIĄZUJĄCY

W ZESPOLE SZKÓŁ W PAWŁOSIOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

PODRĘCZNIKI BĘDĄ SFINANSOWANE Z DOTACJI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ (RODZICE NIE KUPUJĄ TYCH PODRĘCZNIKÓW)

ZAKUP WE WŁASNYM ZAKRESIE DOTYCZY TYLKO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH,  RELIGII

 

Podręczniki do nauki religii

03-04 SF + Publiczne Przedszkole - „Świat dziecka Bożego”, autor: Red. D. Kurpiński, J. Snopek

05-06 SF + Oddział Przedszkolny - „Jezus moim przyjacielem ”, autor: Red. ks. M. Zając

Kl. I - "Bóg naszym ojcem", autor: red. ks. Piotr Goliszek

Kl. II - "Bóg daje nam Jezusa", autor: red. ks. Piotr Goliszek

Kl. III - "Jezus przychodzi do nas", autor: red. ks. Piotr Goliszek

Kl. IV - "Chcę żyć z Jezusem", autor: red. ks. Piotr Goliszek

Kl. V - "Bóg poszukuje człowieka", autor: red. ks. Waldemar Janiga

Kl. VI - "Jezus Chrystus nas zbawia", autor: red. ks. Waldemar Janiga

Kl. VII - "Bóg wskazuje nam drogę", autor: red. ks. Waldemar Janiga

Kl. VIII - "Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat", autor: red. ks. Waldemar Janiga

 

 

Wychowanie przedszkolne

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy podręcznika

Wydawnictwo

3-4 latki SF

Edukacja Przedszkolna

Kolorowe karty.

Poziom A i A+, karty pracy cz. 1 -2 , wyprawka plastyczna, zeszyt grafomotoryczny

A. Mironiuk, M. Sobkowiak, A. Banaś

MAC Edukacja

Język angielski

English Play Box 2 – książka ucznia.

D. Sikora-Banasik, E. Wilkos

Nowa Era

5-6 - latki SF

Edukacja Przedszkolna

Kolorowe karty poziom B/B+
Karty pracy, wyprawka plastyczna, przygotowanie do czytania, pisania i liczenia/czytam piszę liczę, kodowanie

A. Banaś, W. Żaba-Żabińska, K. Cebula, M. Malecha, M. Marzec, J. Piotrowska

MAC Edukacja

Język angielski

Kids Can! Starter
Książka ucznia

 

Macmillan

3-4 latki  SP

Edukacja Przedszkolna

Kolorowe karty.

Poziom A i A+, karty pracy cz. 1 -2 , wyprawka plastyczna, zeszyt grafomotoryczny

A. Mironiuk, M. Sobkowiak, A. Banaś

MAC Edukacja

Język angielski

English Play Box 2 – książka ucznia.

D. Sikora-Banasik, E. Wilkos

Nowa Era

5-6-latki  SP

Edukacja Przedszkolna

Kolorowe karty poziom B/B+
Karty pracy, wyprawka plastyczna, przygotowanie do czytania, pisania i liczenia/czytam piszę liczę, kodowanie

A. Banaś, W. Żaba-Żabińska, K. Cebula, M. Malecha, M. Marzec, J. Piotrowska

MAC Edukacja

Język angielski

Kids Can! Starter
Książka ucznia

 

Macmillan

 

I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy podręcznika

Wydawnictwo

I SP

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Elementarz odkrywców”- podręcznik pol. – społ., cz. 1-4 + ćwiczenia pol. – społ. cz. 1-4.
Elementarz odkrywców – podręcznik matematyczny cz. 1-2, ćwiczenia cz. 1-2.
Zeszyt do kaligrafii. Zeszyt ćwiczeń do informatyki.
Wyprawka, teczka artysty.

B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winnicka – Nowak, K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz

Nowa Era

Język angielski

Tiger & friends 1
Książka ucznia + zeszyt ćwiczeń

Carol Read, Mark Ormerod, M. Kondro

Macmillan

IISP

Edukacja wczesnoszkolna

„Elementarz odkrywców”- edukacja polonistyczna, społ. Podręcznik kl. 2 cz. 1-4. Elementarz odkrywców – matematyka. Podręcznik kl. 2, cz. 1-2. Elementarz odkrywców – edukacja wczesnoszkolna. Zeszyt ćwiczeń kl. 2, cz. 1-4.
Elementarz odkrywców – matematyka. Zeszyt ćwiczeń kl. 2, cz. 1-2. Potyczki ortograficzne kl. 2.
Muzyka – kl. 2. Informatyka – kl. 2.
Teczka artysty + wyprawka.

B. Stępień, J. Winiecka – Nowak, M. Ogrodowczyk, E. Hryszkiewicz,                       M. Kwil,  K. Bielenica,  M. Bura. B. Lankiewicz

Nowa Era

Język angielski

Tiger & friends 2.
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń.

Carol Read, Mark Ormerod, M. Kondro

Macmillan

III SP 

Edukacja wczesnoszkolna

„Elementarz odkrywców”- podręcznik + ćwiczenia. Elementarz odkrywców – matematyka + ćwiczenia.
Potyczki ortograficzne – zeszyt ćwiczeń.
Muzyka – zeszyt ćwiczeń.
Informatyka – zeszyt ćwiczeń.

B. Stępień, J. Winiecka – Nowak, M. Ogrodowczyk, E. Hryszkiewicz,                       M. Kwil,  K. Bielenica,  M. Bura. B. Lankiewicz

Nowa Era

Język angielski

Tiger & friends 3. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń.

Carol Read, Mark Ormerod, M. Kondro

Macmillan

 

II etap edukacyjny (kl. IV– VIII SP)

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy podręcznika

Wydawnictwo

IV SP

Język polski

Podręcznik Zamieńmy słowo kl. 4 + zeszyt ćwiczeń.

I. Bartol, M. Biskupska, J. Najmanowicz - Michalak

WSiP

Język angielski

Podręcznik: Brainy klasa 4.
Zeszyt ćwiczeń: Brainy klasa 4.

Nick Beare, Katherine Stannett

Macmillan

Historia

Wczoraj i dziś 4. Podręcznik.

G. Wojciechowski, B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki 4. Podręcznik.
Książka nauczyciela „Lekcja muzyki” dla klas 4 – 7, płyty CD w poszczególnych klasach

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

Plastyka

Plastyka klasa 4. Podręcznik.

Stanisław Krzysztof Stopczyk, Barbara Neubart

WSiP

Technika

Jak to działa 4. Podręcznik.

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 4.
Podręcznik + 2 zeszyty  ćwiczeń.

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki,
M. Jucewicz

GWO

Przyroda

Tajemnice przyrody 4. Podręcznik.

M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer
J. Stawarz

Nowa Era

Informatyka

Teraz bajty 4. Podręcznik.

G. Koba

Migra

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy podręcznika

Wydawnictwo

V SP

Język polski

Podręcznik Słowa z uśmiechem. Literatura
i kultura kl. 5 + Podręcznik. Nauka o języku i ortografia kl. 5+ zeszyt ćwiczeń

E. Horwath, A. Żegleń

WSiP

Język angielski

Podręcznik – Brainy klasa 5.

Zeszyt ćwiczeń - Brainy – klasa 5.

Nick Beare, Katherine Stannett

Macmillan

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla kl. 5 szkoły podstawowej.

G. Wojciechowski

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki 5. Podręcznik.
Książka nauczyciela „Lekcja muzyki” dla klas 4 – 7, płyty CD w poszczególnych klasach.

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

Plastyka

Plastyka klasa 5. Podręcznik.

S. K. Stopczyk, B. Neubart, J.Chołaścińska , K.Janus-Borkowska

WSiP

Technika

Jak to działa 5. Podręcznik.

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 5. Podręcznik + 2 zeszyty  ćwiczeń.

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz

GWO

Biologia

Puls Życia 5. Podręcznik.

M. Sęktas, J. Stawarz

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa 5. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń.

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał,                  R. Malarz

Nowa Era

Informatyka

Teraz bajty 5. Podręcznik.

G. Koba

Migra

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy podręcznika

Wydawnictwo

VI SP

Język polski

Podręcznik „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura kl.6 + Podręcznik. Nauka o języku i ortografia kl 6 + zeszyt ćwiczeń

E.Horwath, A.Żegleń

WSiP

Język angielski

Podręcznik: Brainy klasa 6
Zeszyt ćwiczeń: Brainy klasa 4

Nick Beare, Katherine Stannett

Macmillan

Matematyka

Matematyka z plusem 6
Podręcznik + 2 zeszyty  ćwiczeń

M. Dobrowolska, M. Karpiński
P. Zarzycki, M. Jucewicz

GWO

Historia

Wczoraj i dziś 6
Podręcznik

G. Wojciechowski, B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki 6
Podręcznik

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

Plastyka

Podręcznik Plastyka klasa 6

S. K. Stopczyk, B. Neubart, K.Janus-Borkowska

WSiP

Technika

Jak to działa 6
Podręcznik

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

Biologia

Puls Życia  6
Podręcznik

J. Stawarz

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa 6
Podręcznik

D. Szczypiński, T. Rachwał, R. Malarz

Nowa Era

Informatyka

Teraz bajty 6 
Podręcznik

G. Koba

Migra

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy podręcznika

Wydawnictwo

VII SP

Język polski

Podręcznik Zamieńmy słowo kl. 7 + zeszyt ćwiczeń

Agata Karolczyk –Kozyra,
Magdalena Krajewska,
Dorota Kujawa-Weinke,

WSiP

Język angielski

Podręcznik - Repetytorium Ósmoklasisty część 1 – klasa 7
Zeszyt ćwiczeń - Repetytorium Ósmoklasisty – klasa 7

Malcom Mann, Steve Taylore-Knowles

Karolina Kotorowicz - Jasińska

Macmillan

Język niemiecki

Maximal 1. Podręcznik i ćwiczenia

Marta Wawrzyniak

Klett Polska

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla kl. 7 szkoły podstawowej

J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz
S. Roszak

Nowa  Era

Muzyka

Lekcja muzyki 7. Podręcznik.
Książka nauczyciela „Lekcja muzyki” dla klas 4 – 7, płyty CD w poszczególnych klasach

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

Plastyka

Plastyka klasa 7. Podręcznik

K. Stopczyk, B. Neubart, J. Chołaścińska

WSiP

Matematyka

Matematyka z plusem 7. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

GWO

Informatyka

Teraz bajty 7. Podręcznik

G. Koba

Migra

Geografia

Planeta Nowa 7. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

R. Malarz, M. Szubert
T. Rachwał

Nowa Era

Chemia

Chemia Nowej Ery 7. Podręcznik

J. Kulawik, T. Kulawik
M. Litwin

Nowa Era

Fizyka

Spotkania z fizyką 7. Podręcznik

G. Francuz-Ornat. T. Kulawik
M. Nawotny-Różańska

Nowa Era

Biologia

Puls Życia 7. Podręcznik

M. Jefimow

Nowa Era

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy podręcznika

Wydawnictwo

VIII SP

Język polski

Podręcznik Bliżej słowa kl. 8 + zeszyt ćwiczeń

E. Hotwath, G. Kiełb

WSiP

Język angielski

Podręcznik - Repetytorium Ósmoklasisty część 2 – klasa 8
Zeszyt ćwiczeń - Repetytorium Ósmoklasisty – klasa 8

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles
Karolina Kotorowicz-Jasińska

Macmillan

Język niemiecki

Maximal 2. Podręcznik i ćwiczenia

Giorgio Motta, Elżbieta Krulak-Kempisty, Klaudia Brass, Dagmar Gluck

Klett

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla kl. 8 szkoły podstawowej

R. Śniegocki, A. Zielińska

Nowa  Era

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Podręcznik

I. Janicka, A. Janicki,
A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 8. Podręcznik + ćwiczenia

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

GWO

Informatyka

Teraz bajty 8. Podręcznik

G. Koba

Migra

Geografia

Planeta Nowa 8. Podręcznik

T. Rachwał, D. Szczypiński

Nowa Era

Chemia

Chemia Nowej Ery 8
Podręcznik

J. Kulawik, T. Kulawik
M. Litwin

Nowa Era

Fizyka

Spotkania z fizyką 8. Podręcznik

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik
M. Nawotny-Różańska

Nowa Era

Biologia

Puls Życia 8. Podręcznik

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas

Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

J.  Słoma

Nowa Era

 

 

 

 


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony