Zespół Szkół w Pawłosiowie

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

OBOWIĄZUJĄCY

W ZESPOLE SZKÓŁ W PAWŁOSIOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

PODRĘCZNIKI BĘDĄ SFINANSOWANE Z DOTACJI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ (RODZICE NIE KUPUJĄ TYCH PODRĘCZNIKÓW)

ZAKUP WE WŁASNYM ZAKRESIE DOTYCZY TYLKO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH,  RELIGII

 

Podręczniki do nauki religii

03-04 SF + Publiczne Przedszkole - „Świat dziecka Bożego”, autor: Red. D. Kurpiński, J. Snopek

05-06 SF + Oddział Przedszkolny - „Spotkania dzieci Bożych”, autor: Red. D. Kurpiński, J. Snopek

Kl. I - "Bóg naszym ojcem", autor: red. ks. Piotr Goliszek

Kl. II - "Bóg daje nam Jezusa", autor: red. ks. Piotr Goliszek

Kl. III - "Jezus przychodzi do nas", autor: red. ks. Piotr Goliszek

Kl. IV - "Jestem Chrześcijaninem", autor: red. ks. Waldemar Janiga

Kl. V - "Bóg poszukuje człowieka", autor: red. ks. Waldemar Janiga

Kl. VI - "Jezus Chrystus nas zbawia", autor: red. ks. Waldemar Janiga

Kl. VII - "Bóg wskazuje nam drogę", autor: red. ks. Waldemar Janiga

Kl. VIII - "Z Tobą idę przez życie", autor: red. ks. Waldemar Janiga

Podręczniki dla grup przedszkolnych - Wydawnictwo Jedność Kielce, podręczniki dla klas I - VIII - Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium

 

Wychowanie przedszkolne

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy podręcznika

Wydawnictwo

3-4 latki SF

Edukacja Przedszkolna

„Supersmyki” Karty pracy A – Supersmyki i A+ - Supersmyki, Wyprawka, Zeszyt Supersmyka, Karta Supersmyka

A. Mironiuk, M. Sobkowiak, A. Banaś

MAC Edukacja

Język angielski

Hello Cheeky, książka ucznia

K. Harper, C. Medwell

Macmillan

5-6 - latki SF

Edukacja Przedszkolna

„Strefa przedszkolaka B+” Karty pracy cz. 1-4, Wyprawka plastyczna, Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia, Kodowanie w przedszkolu

A. Banaś, J. Bieniek, K. Cebula, M. Kwiecień, M. Plewa, W. Żaba - Żabińska

MAC Edukacja

Język angielski

Tiger&Friends Starter, Karty Pracy

C. Read, M. Ormerod, A. Parr - Modrzejewska

Macmillan

3-4 latki  SP

Edukacja Przedszkolna

„Supersmyki” Karty pracy A – Supersmyki i A+ - Supersmyki, Wyprawka, Zeszyt Supersmyka, Karta Supersmyka

A. Mironiuk, M. Sobkowiak, A. Banaś

MAC Edukacja

Język angielski

Hello Cheeky, książka ucznia

K. Harper, C. Medwell

Macmillan

5-6-latki  SP

Edukacja Przedszkolna

„Strefa przedszkolaka B+” Karty pracy cz. 1-4, Wyprawka plastyczna, Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia, Kodowanie w przedszkolu

A. Banaś, J. Bieniek, K. Cebula, M. Kwiecień, M. Plewa, W. Żaba - Żabińska

MAC Edukacja

Język angielski

Tiger&Friends Starter, Karty Pracy

C. Read, M. Ormerod, A. Parr - Modrzejewska

Macmillan

 

I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy podręcznika

Wydawnictwo

I SP

I SF

Edukacja wczesnoszkolna

„Elementarz odkrywców”- podręcznik polonistyczno- społeczny cz.1 - 4 + ćwiczenia  cz. 1 -4,  „Elementarz odkrywców”- podręcznik matematyczny cz.   1 - 2 + ćwiczenia cz. 1 - 2 , Zeszyt do kaligrafii, Zeszyt ćwiczeń - informatyka, Teczka artysty, Wyprawka

B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winnicka – Nowak, K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz

Nowa Era

Język angielski

Tiger & friends 1
Książka ucznia + zeszyt ćwiczeń

Carol Read, Mark Ormerod, M. Kondro

Macmillan

IISP

Edukacja wczesnoszkolna

„Elementarz odkrywców” - podręcznik polonistyczno – społeczny cz. 1 – 4 + ćwiczenia cz. 1 – 4 , „ Elementarz odkrywców” matematyka, cz. 1 – 2 + ćwiczenia cz 1 – 2, Zeszyt ćwiczeń - Informatyka, Muzyka, Teczka artysty, Wyprawka

B. Stępień, J. Winiecka – Nowak, M. Ogrodowczyk, E. Hryszkiewicz, M. Kwil,  K. Bielenica,  M. Bura. B. Lankiewicz

Nowa Era

Język angielski

Tiger & friends 2 Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Carol Read, Mark Ormerod, M. Kondro

Macmillan

III SP 

Edukacja wczesnoszkolna

„Elementarz odkrywców” - podręcznik polonistyczno – społeczny cz. 1 – 4 + ćwiczenia cz. 1 – 4 , „Elementarz odkrywców” matematyka, cz. 1 – 2 + ćwiczenia cz 1 – 2, Zeszyt ćwiczeń - Informatyka, Muzyka, Teczka artysty, Wyprawka

B. Stępień, J. Winiecka – Nowak, M. Ogrodowczyk, E. Hryszkiewicz, M. Kwil,  K. Bielenica,  M. Bura. B. Lankiewicz

Nowa Era

Język angielski

Tiger & friends 3 Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Carol Read, Mark Ormerod, M. Kondro

Macmillan

 

II etap edukacyjny (kl. IV– VIII SP)

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy podręcznika

Wydawnictwo

IV SP

Język polski

Podręcznik „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura kl.4 + Podręcznik. Nauka o języku i ortografia kl.4 + zeszyt ćwiczeń

E.Horwath, A.Żegleń

WSiP

Język angielski

Podręcznik: Brainy klasa 4
Zeszyt ćwiczeń: Brainy klasa 4

Nick Beare, Katherine Stannett

Macmillan

Historia

Wczoraj i dziś 4
Podręcznik

G. Wojciechowski, B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki 4
Podręcznik

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

Plastyka

Plastyka klasa 4
Podręcznik

Stanisław Krzysztof Stopczyk, Barbara Neubart

WSiP

Technika

Jak to działa 4
Podręcznik

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 4
Podręcznik + 2 zeszyty  ćwiczeń

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz

GWO

Przyroda

Tajemnice przyrody 4
Podręcznik

M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

Nowa Era

Informatyka

Teraz bajty 4
Podręcznik

G. Koba

Migra

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy podręcznika

Wydawnictwo

V SP

Język polski

Podręcznik „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura kl.5 + Podręcznik. Nauka o języku i ortografia kl5+ zeszyt ćwiczeń

E.Horwath, A.Żegleń

WSiP

Język angielski

Podręcznik – Brainy klasa 5

Zeszyt ćwiczeń - Brainy – klasa 5

Nick Beare, Katherine Stannett

Macmillan

Historia

Wczoraj i dziś 5
Podręcznik

G. Wojciechowski

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki 5
Podręcznik

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

Plastyka

Podręcznik Plastyka klasa 5

S. K.Stopczyk, B. Neubart, J.Chołaścińska , K.Janus-Borkowska

WSiP

Technika

Jak to działa 5
Podręcznik

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 5
Podręcznik + 2 zeszyty  ćwiczeń

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz

GWO

Biologia

Puls Życia  5
Podręcznik

M. Sęktas, J. Stawarz

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa 5
Podręcznik

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał,  R. Malarz

Nowa Era

Informatyka

Teraz bajty 5
Podręcznik

G. Koba

Migra

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy podręcznika

Wydawnictwo

VI SP

Język polski

Podręcznik „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura kl.6 + Podręcznik. Nauka o języku i ortografia kl 6 + zeszyt ćwiczeń

E.Horwath, A.Żegleń

WSiP

Język angielski

Podręcznik: Brainy klasa 6
Zeszyt ćwiczeń: Brainy klasa 4

Nick Beare, Katherine Stannett

Macmillan

Matematyka

Matematyka z plusem 6
Podręcznik + 2 zeszyty  ćwiczeń

M. Dobrowolska, M. Karpiński
P. Zarzycki, M. Jucewicz

GWO

Historia

Wczoraj i dziś 6
Podręcznik

G. Wojciechowski, B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki 6
Podręcznik

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

Plastyka

Podręcznik Plastyka klasa 6

S. K. Stopczyk, B. Neubart, K.Janus-Borkowska

WSiP

Technika

Jak to działa 6
Podręcznik

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

Biologia

Puls Życia  6
Podręcznik

J. Stawarz

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa 6
Podręcznik

D. Szczypiński, T. Rachwał, R. Malarz

Nowa Era

Informatyka

Teraz bajty 6 
Podręcznik

G. Koba

Migra

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy podręcznika

Wydawnictwo

VII SP

Język polski

Bliżej słowa
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

E. Horwath, A. Żegleń, G. Kiełb

WSiP

Język angielski

Podręcznik - Repetytorium Ósmoklasisty część 1 – klasa 7
Zeszyt ćwiczeń - Repetytorium Ósmoklasisty – klasa 7

Malcom Mann, Steve Taylore-Knowles

Karolina Kotorowicz - Jasińska

Macmillan

Język niemiecki

Maximal 1
Podręcznik

Marta Wawrzyniak

Klett Polska

Historia

Wczoraj i dziś 7
Podręcznik

J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz
S. Roszak

Nowa  Era

Muzyka

Lekcja muzyki 7
Podręcznik

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

Plastyka

Podręcznik Plastyka klasa VII

K. Stopczyk ,Barbara Neubart

WSiP

Matematyka

Matematyka z plusem 7
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń podstawowych

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

GWO

Informatyka

Teraz bajty 7
Podręcznik

G. Koba

Migra

Geografia

Planeta Nowa 7
Podręcznik

R. Malarz, M. Szubert
T. Rachwał

Nowa Era

Chemia

Chemia Nowej Ery 7
Podręcznik

J. Kulawik, T. Kulawik
M. Litwin

Nowa Era

Fizyka

Spotkania z fizyką 7
Podręcznik

G. Francuz-Ornat. T. Kulawik
M. Nawotny-Różańska

Nowa Era

Biologia

Puls Życia
Podręcznik

M. Jefimow

Nowa Era

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Autor/Autorzy podręcznika

Wydawnictwo

VIII SP

Język polski

Język polski. Bliżej słowa
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

E.Hotwath, G.Kiełb

WSiP

Język angielski

Podręcznik - Repetytorium Ósmoklasisty część 2 – klasa 8
Zeszyt ćwiczeń - Repetytorium Ósmoklasisty – klasa 8

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles
Karolina Kotorowicz-Jasińska

Macmillan

Język niemiecki

Maximal 2 klasa 8

Giorgio Motta, Elżbieta Krulak-Kempisty, Klaudia Brass, Dagmar Gluck

Klett

Historia

Wczoraj i dziś 8
Podręcznik

R. Śniegocki, A. Zielińska

Nowa  Era

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro
Podręcznik

I. Janicka, A. Janicki,
A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 8
Podręcznik + ćwiczenia

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

GWO

Informatyka

Teraz bajty 8
Podręcznik

G. Koba

Migra

Geografia

Planeta Nowa 8
Podręcznik

T. Rachwał, D. Szczypiński

Nowa Era

Chemia

Chemia Nowej Ery 8
Podręcznik

J. Kulawik, T. Kulawik
M. Litwin

Nowa Era

Fizyka

Spotkania z fizyką 8
Podręcznik

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik
M. Nawotny-Różańska

Nowa Era

Biologia

Puls Życia 8
Podręcznik

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas

Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

J.  Słoma

Nowa Era

 

 

 

 


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony