Zespół Szkół w Pawłosiowie

Programy profilaktyczne realizowane w roku szkolnym 2018/2019

przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Lp.

Nazwa programu

Klasa/
oddział

1.

„Klub Bezpiecznego Puchatka”

I SP

2.

„Moje dziecko idzie do szkoły”

I SP

3.

„Nie pal przy mnie proszę”

II SP

4.

„Zawsze razem”

III SP

5.

„Ja to ja”

PP

6.

Akademia Aguafresh

PP

7.

Kubusiowi Przyjaciele Natury

PP

O5

8.

Mamo, tato wolę wodę

O5

9.

Dzieciństwo bez próchnicy

O5

10.

Czyste powietrze wokół nas

O6

 

PROJEKTY

REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Razem odkryjmy świat programowania

Apetyt na zdrowie

Bezpieczna +

 

PROGRAMY I PROJEKTY

REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Lp.

Nazwa programu/projektu
- kto prowadzi w klasie

Szkolny koordynator

Uczestnicy

Efekty/korzyści z udziału w programie

1.

„Nie pal przy mnie proszę”
- Krakowska A.

 

kl. 2 SP

kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych, profilaktyka antytytoniowa

2.

 

„Zawsze razem”
- p. Krakowska A.

Agnieszka Krakowska

kl. 3 SP

promowanie zdrowego stylu życia

3.

 

„Zawsze razem”
- p. Mazurkiewicz I.

Agnieszka Krakowska

kl. 3 SP

profilaktyka zdrowotna

4.

„Moje dziecko idzie do szkoły”
- p. Mazurkiewicz I.

Mazurkiewicz Irena

kl. 1 SP

promowanie zdrowego odżywiania oraz higienicznego trybu pracy

5.

 

„Wolność oddechu – zapobiegaj astmie”
- p. Mazurkiewicz I.

Mazurkiewicz Irena

kl. 1 SP

propagowanie u dzieci wiedzy o astmie

6.

 

„Zawsze razem”
- p. Węgrzynowska M.

Agnieszka Krakowska

kl.3 SP

profilaktyka zdrowotna

7.

 

„Trzymaj formę”
- Bereza K.

Bereza Krystyna

cała SP

profilaktyka proekologiczna

8.

„Moje dziecko idzie do szkoły”
- p. Ziemba B.

Mazurkiewicz Irena

Kl. 1

podnoszenie poziomu wiedzy rodziców w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nt. wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prozdrowotnych nawyków prozdrowotnych

9.

 

„Czyste powietrze wokół nas”
- p. Krakowska W.

Krakowska Wioletta

06

profilaktyka antytytoniowa

10.

„Śniadanie daje moc”
- Podolak-Słoma J.

Podolak – Słoma Joanna

05

uświadamianie, że śniadanie jest podstawowym posiłkiem w ciągu dnia, uczenie odpowiedzialności za własne zdrowie, przekazanie wiedzy nt. zależności pomiędzy właściwym odżywianiem a osiąganiem sukcesów

11.

„Mamo, tato, wolę wodę”
- p. Podolak – Słoma J.

Podolak – Słoma Joanna

05

przestrzeganie zdrowych nawyków żywieniowych oraz podkreślenie roli wody codziennej w trosce o zdrowy rozwój dzieci

12.

 

„Kubusiowi przyjaciele natury”
- p. Podolak – Słoma J.

Podolak – Słoma Joanna

05

profilaktyka zdrowotna, profilaktyka proekologiczna

13.

„Porcja pozytywnej energii”
- p. Podolak – Słoma J.

Podolak – Słoma Joanna

05

uświadamianie zdrowych nawyków żywieniowych, uświadamianie znaczenia ruchu dla dobrego samopoczucia oraz zdrowia

14.

„Ja to ja”
- p. Podolak – Słoma J.

Podolak – Słoma Joanna

05

wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez doświadczenia ruchowe

15.

„Szklanka mleka”
- p. Szepelak E.

Ewa Szepelak

Uczniowie kl. II, III
Przedszkolaki 03 – 04,         05 - 06

Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka.

16.

 

„Owoce i warzywa”
- p. Szepelak E.

 

Ewa Szepelak

Uczniowie kl. II, III
Przedszkolaki 03 – 04,         05 - 06

Trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania

17.

„Śniadanie daje moc”
- p. Szepelak E.

 

Ewa Szepelak

Uczniowie kl. II, III
Przedszkolaki 03 – 04,          05 - 06

Zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.

18.

„Nie pal przy mnie, proszę”
- p. Szepelak E.

 

Ewa Szepelak

Uczniowie kl. II, III

Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie oraz uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

19.

„Czyste powietrze wokół nas”
- p. Bester-Nowak A.

 

Anna Bester - Nowak

Przedszkolaki 05 - 06

Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają z zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

20.

„Zawsze razem”
- p. Skupień M.

Małgorzata Skupień

Uczniowie kl. II, III

Kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec słabszych.

21.

„Dzieciństwo bez próchnicy”
- p. Grabas S.

Sylwia Grabas

Przedszkolaki 03 - 04

Promowanie zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci.

22.

 

„Kubusiowi przyjaciele natury”
- p. Skupień M.

Sylwia Grabas

Przedszkolaki 03 – 04,             05 - 06

Popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków.

23.

 

„Bezpieczne ferie zimowe”
- p. Skupień M.

Małgorzata Skupień

Uczniowie kl. II, III
Przedszkolaki 05 - 06

Profilaktyka – nabywanie wiedzy na temat bezpiecznych zabaw zimowych

24.

„Bezpieczne wakacje”
- p. Skupień M.

Małgorzata Skupień

Uczniowie kl. II, III
Przedszkolaki 05 - 06

Podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci.

25.

„3..2..1.. Internet”
- p. Mongard B.

Bogumiła Mongard

Uczniowie kl. II, III

Edukacja na temat zagrożeń związanych z  korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii.

26.

„Bezpieczne dziecko”
- p. Skupień M.

Małgorzata Skupień

Uczniowie kl. II, III

Edukacja dzieci w zakresie rozpoznawania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych oraz sposobów postępowania i reagowania w podobnych przypadkach.

27.

„Akademia Aquafresh”
- p. Solska P.
- Knap K.

Solska Paulina

Przedszkolaki
3,4-latki

Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków

28.

„Klub bezpiecznego Puchatka”
- p. Ziemba B.

nie ma koordynatora

Kl.1

Gry i zabawy, które pomogą utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego, o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy

29.

„Chrońmy dzieci”
- p. Osiowa R.

Osiowa Renata

cała szkoła podstawowa

Rządowy Program MEN – profilaktyczno – edukacyjny „Jak lepiej chronić dzieci przed przemocą”

30.

„Zaczytana szkoła”
- p. Wrzesień M.

Wrzesień Małgorzata

Szkoła podstawowa + gimnazjum

Konkurs – „Zaczytana szkoła” + certyfikat

 


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony