Zespół Szkół w Pawłosiowie

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy 

12 września świetlica szkolna w naszej szkole przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół, pod nazwą: Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy XI edycja. Organizatorem było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Konkurs trwał do 12 marca 2019 r. 

Celem konkursu było zaprezentowanie świetlicy szkolnej jako miejsca dla edukacji, rozwoju  i zabawy uczniów. Nasza szkoła wykonała wszystkie zadania przewidziane regulaminem konkursu. Półroczny okres wytężonej pracy zakończył się sukcesem dla wychowawców świetlicy i całego grona pedagogicznego, czego efektem jest otrzymany certyfikat „Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy”.

Zrealizowane zadania konkursowe: „Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy”

1. Pogadanka nt. „Bezpieczne zabawy zimowe” – zadanie ma celu kształtowanie umiejętności wyboru ciekawego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu w zimie. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu. - więcej

2. Zorganizowanie ogólnoszkolnej akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”. Dokarmiamy zwierzęta, robimy karmniki dla ptaków, wywieszamy skórki… Ocena  na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu. - więcej

3. „Karnawał w szkole” – przygotowanie w ramach zajęć świetlicowych masek, strojów karnawałowych. Zorganizowanie szkolnej zabawy karnawałowej, na której uczniowie będą mogli zaprezentować swoje prace. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu. - więcej

4. „Tradycje Świąt Wielkanocnych” – pogadanka na temat tradycji i symboliki świąt, zwyczajów panujących w poszczególnych regionach. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu. - więcej

5. „Dni międzykulturowe w świetlicy szkolnej” – zajęcia przybliżające uczniom kulturę wybranych krajów z różnych zakątków świata. Ocena na podstawie sprawozdania  oraz opowiadań/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu. - więcej

6. „Jestem tolerancyjny” – pogadanka na temat podobieństw i różnic wynikających z pochodzenia, koloru skóry, wyznania, poglądów, inwalidztwa… Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu. - więcej

7. Savoir vivre w szkole – kultura osobista jest wizytówką każdego z nas. Opracowanie Kodeksu Dobrych Manier Ucznia. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu. - więcej

8. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy”.

Dziekujemy całej społeczności szkolnej za zaangażowanie się w podejmowane działania.

Koordynator projektu – Pani Justyna Ciechuń


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony