Zespół Szkół w Pawłosiowie

UZALEŻNIENIE NIEJEDNO MA IMIĘ

Dnia 30 października we współpracy z SPZOZ Jarosław odbyły się w naszej szkole zajęcia z profilaktyki uzależnień dla klas V - VIII. Prowadzącymi zajęcia byli specjaliści psychoterapii uzależnień którzy na co dzień pracują w Oddziale i Poradni Terapii Uzależnień: Kawecki Grzegorz i Adriana Wysocka. Zaproszeni goście opowiedzieli o swojej pracy oraz przestrzegli młodzież przed niebezpieczeństwem sięgania po substancje psychoaktywne. Omówili konsekwencje sięgania po tego typu środki.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony