Zespół Szkół w Pawłosiowie

z

Tydzień uprzejmości

Moduł III zadanie 2

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

„Tydzień uprzejmości” pod takim hasłem upływał dzieciom czas na świetlicy szkolnej w dniach 20-24.11.2023r. Podczas zajęć świetlicowych, przeprowadzono rozmowy dotyczące właściwego zachowania względem innych, zachęcano do używania zwrotów grzecznościowych.  Wykonano plakaty, które ozdobiły gazetkę ścienną. Każdego dnia rozmawiano, o tym co udało się zrobić dobrego dla innych. Na tablicy świetlicowej pojawiły się kartki z „dobrym słowem”, które każde dziecko, nauczyciel, rodzic, czy pracownik szkoły mógł sobie oderwać i zachować lub podać dalej, szerząc w ten sposób dobro i radość.

Do akcji włączyła się właściwie cała społeczność szkolna, która w „Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji” (21.11) ubrała się w kolorze żółtym i przeprowadziła szereg innych działań.

Był to naprawdę miło spędzony tydzień.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony