Zespół Szkół w Pawłosiowie

Spotkanie opłatkowe w świetlicy szkolnej

9 stycznia 2020r. po raz pierwszy na świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez wychowawców świetlicy. Do wcześniej przygotowanych i nakrytych obrusami stołów, na których znalazł się opłatek, napoje, owoce i ciastka zasiadły dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe.

Celem spotkania było stworzenie radosnej atmosfery przybliżającej klimat Świąt Bożego Narodzenia; przybliżenie tradycji i zwyczajów świąt Bożego Narodzenia; zachęcanie do wspólnego śpiewania kolęd; doskonalenie umiejętności składania życzeń; integrowanie grupy oraz wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowywania się, a także wyrabianie właściwych postaw poprzez wspólne przeżywanie wrażeń. Mamy nadzieję, że taka forma kultywowania polskich tradycji związanych z Bożym Narodzeniem stanie corocznym wydarzeniem w naszej świetlicy.
Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony