Zespół Szkół w Pawłosiowie

"NIE MA DZIECI, SĄ LUDZIE"

„Nie ma dzieci, są ludzie” - taką nazwę nosi kolejne zadanie, wykonane w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”.

20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. Właśnie 20 listopada 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

23 listopada nasza szkoła wzięła udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. Przeprowadzono działania związane z tymi obchodami. Zorganizowano wiele zajęć, zabaw i pogadanek, dzieci miały okazję zapoznać się z historią Konwencji oraz prawami które im przysługują. Obejrzeli ciekawe prezentacje oraz filmy. Wykonali plakaty, pokolorowali kolorowanki, którymi przystroiliśmy świetlicową gazetkę. Wszyscy miło i wesoło spędzili czas.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony