Zespół Szkół w Pawłosiowie

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

Dnia 5 stycznia odbyło się spotkanie uczniów Zespołu Szkół w Pawłosiowie z funkcjonariuszami policji. Dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Pawłosiowie wraz z kolegami i koleżankami z Filialnej Szkoły w Kidałowicach dowiedzieli się jak bezpiecznie pokonywać drogę do szkoły oraz jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych podczas ferii zimowych. Natomiast uczniowie klas IV-VIII podczas spotkania rozmawiali na temat odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony