Zespół Szkół w Pawłosiowie

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

19 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie z policjantami Powiatowej Komendy Policji w Jarosławiu z dziećmi z oddziału przedszkolnego oraz najmłodszymi uczniami naszej szkoły. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa.  Policjanci, w formie praktycznej, przypomnieli podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczyli jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Podczas spotkania  uczniowie dowiedzieli się jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca policjanta. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie policjantów. 
Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony