Zespół Szkół w Pawłosiowie

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

15 grudnia 2022r. w naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej uczniów klasy I. Dla uczniów nadszedł kolejny ważny dzień, wszyscy stali się prawdziwymi czytelnikami naszej szkolnej biblioteki.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych.

W pierwszej części uroczystości uczniowie zapoznali się z zasadami wypożyczania, postępowania z książkami, oraz zasadami zachowania się w bibliotece szkolnej. Następnie samodzielnie przeczytali prośby książki, z których dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę.  

Przyszli czytelnicy w obecności Pani Wychowawczyni złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.

Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika.  Już jako czytelnicy biblioteki szkolnej podpisali się pod przysięgą, a w dowód przynależności do grona czytelników biblioteki szkolnej otrzymali pamiątkowy certyfikat,  który będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu. Potem wszyscy wypożyczyli swoją pierwszą książkę.

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani. Warto wiedzieć, że do szkolnej biblioteki należy każdy uczeń naszej szkoły i nie trzeba się specjalnie zapisywać, czytelnikiem jest się od pierwszej do ósmej klasy.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony