Zespół Szkół w Pawłosiowie

PASOWANIE NA UCZNIA

17.10. 2023 roku był szczególnym dniem w naszej szkole. Bowiem tego dnia dzieci z klasy I zostały uroczyście przyjęte w poczet uczniów Zespołu Szkół w Pawłosiowie. To doniosłe wydarzenie swoją obecnością uświetnili: Wójt Gminy Pawłosiów Pan Mariusz Reń, Sekretarz Gminy Pawłosiów Pani Joanna Tomaszewska, Dyrektor CUW w Pawłosiowie Pani Monika Biskup – Wiśniowska, Dyrektor Szkoły Pani Bogumiła Fleszar, ksiądz proboszcz Tadeusz Urban oraz nauczyciele uczący w klasie I. Wydarzenie to zgromadziło też liczną grupę rodziców, którzy towarzyszyli swoim pociechom w tak ważnym dniu.

Po powitaniu przez Panią Dyrektor wszystkich zaproszonych gości uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali przygotowany wraz z wychowawcą klasy program artystyczny, poprzez który udowodnili, że są świetnie przygotowani do tego, żeby być przyjętymi do grona uczniów naszej szkoły.

Następnie w obecności wszystkich zebranych i Sztandaru Szkoły dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a Pani Dyrektor dokonała Aktu Pasowania na Ucznia i złożyła im życzenia. W tak doniosłej chwili okolicznościowe przemówienie wygłosił również Pan Wójt i obdarował dzieci prezentami. Bohaterowie tego wydarzenia otrzymali również upominki od rodziców i pamiątkowe dyplomy.

Dla upamiętnienia tej chwili wszyscy zebrani zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia, a następnie do stołu, gdzie rodzice przygotowali słodki poczęstunek. Cała uroczystość przebiegła w miłej, pełnej życzliwości atmosferze i na pewno pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony