Zespół Szkół w Pawłosiowie

PASOWANIE NA UCZNIA

25 października 2019 r. w Zespole Szkół w Pawłosiowie odbyła się jedna z piękniejszych uroczystości - pasowanie na ucznia. Uczniowie klasy I w obecności zaproszonych gości w osobach Pana Wójta Mariusza Reń, Sekretarz Gminy Pani Joanny Tomaszewskiej, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Pani Izabeli Matwijów, Pani Dyrektor Barbary Urbańskiej - Siuta, Nauczycieli i Rodziców zaprezentowali program artystyczny. Nastepnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się do pilnej nauki, dbania o dobre imię szkoły, szacunku do nauczycieli i miłości do Ojczyzny. Po ślubowaniu Pani Dyrektor dokonała ceremonii pasowania na ucznia. Z tej okazji Pan Wójt złożył dzieciom życzenia i wręczył upominki. Na zakończenie uroczystości zaproszono gości do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony