Zespół Szkół w Pawłosiowie

POZOSTANIE PAMIĘĆ...

We wtorek 20 czerwca w naszej szkole miała miejsce niezwykła uroczystość patriotyczna. Cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi zgromadziła się na obchodach upamiętniających 80. rocznicę zamordowania przez hitlerowców w czasie II wojny światowej pochodzącej spod Lwowa, a osiedlonej w Pawłosiowie rodziny Czerwonków. Wśród gości, którzy przybyli na uroczystość, znaleźli się krewni rodziny Czerwonków oraz władze gminne na czele z Wójtem Gminy Pawłosiów Panem Mariuszem Reń, Przewodniczącym Rady Gminy Panem Marianem Maciałkiem i Sekretarz Gminy Panią Joanną Tomaszewską.

Najpierw, po uroczystym przemarszu, przy obelisku umiejscowionym w miejscu egzekucji, po przedstawieniu przez uczniów krótkiego rysu historycznego, zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Następnie goście udali się do Centrum Aktywności Lokalnej, by obejrzeć wystawę „Świat przed zagładą” dokumentującą historię Żydów z terenu dawnego województwa lwowskiego w latach 1900-1939. Z kolei wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej, gdzie minutą ciszy uczczono pamięć lokalnych bohaterów. Został też zaprezentowany program artystyczny przypominający wydarzenia z 7 lipca 1943 r. w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Pamiętamy o naszych bohaterach!


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony