Zespół Szkół w Pawłosiowie

NARODOWY PROGRAM CZYTELNICTWA

Rozpoczęty, we wrześniu w Zespole Szkół w Pawłosiowie, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dobiegł końca.

W poniedziałek 17.12.2018  odbył się uroczysty apel podsumowujący działania realizowane w ramach tego Programu. Punktem kulminacyjnym apelu było wręczenie dyplomów, nagród książkowych i rzeczowych za udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach czytelniczych, czytelniczo-plastycznych oraz plastycznych. Nagrody ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pawłosiowie, a jej Przewodnicząca, Pani E. Rachwał osobiście je wręczyła.

Wymiernym efektem Programu stało się wzbogacenie zasobów biblioteki szkolnej w nowości czytelnicze i bestsellery na rynku wydawniczym, które bez takiego wsparcia nie trafiłyby na nasze półki. Poszerzyła się baza lektur szkolnych o nowości wynikające z nowej podstawy programowej oraz zwiększyła ilość egzemplarzy będących już w posiadaniu biblioteki szkolnej. Wzbogacenie bazy czytelniczej biblioteki szkolnej podniosło jej prestiż i przyciągnęło czytelników czym spełniło podstawowe zadanie biblioteki. Czytelnicy mają bezproblemowy dostęp do nowości rynku wydawniczego.

Pani Dyrektor Dorota Tracz podziękowała uczniom, nauczycielom, wychowawcom i koordynatorom projektu - Pani Annie Drostek i Pani Małgorzacie Wrzesień za realizację różnorodnych działań wynikających z zadań Programu. Działania zainicjowane w ramach realizacji Programu będą kontynuowane ponieważ przyniosły pozytywny oddźwięk wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony