Zespół Szkół w Pawłosiowie

NARODOWE CZYTANIE 2022

Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Jest to zbiór poezji, który wyznaczył początek romantyzmu w Polsce. Autor wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczciwości, fantazji i ludowej moralności. Zawarty w utworach przekaz świadczył o romantycznym podejściu i talencie autora.

Dnia 12 października w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie odbyło się Narodowe Czytanie „Ballad i romansów”. W uroczystym nastroju utwory Adama Mickiewicza zaprezentowane zostały w formie poezji czytanej i śpiewanej  przez nauczycieli Zespołu Szkół w Pawłosiowie oraz bibliotekarzy Gminnej Biblioteki Publicznej.

Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Pawłosiów oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Pawłosiów na czele z Wójtem Panem Mariuszem Reń, Radni Gminy, przedstawiciele instytucji lokalnych, Radni Sołectwa Pawłosiów oraz nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Pawłosiowie.

Przedstawienie zbioru Mickiewiczowskich poezji wzbudziło wielki entuzjazm wśród miłośników literatury narodowej.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony