Zespół Szkół w Pawłosiowie

Obszar KREATYWNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW zrealizowany!!!

Piąty obszar: Kreatywne korzystanie z mediów, został zrealizowany podczas pięciu zajęć świetlicowych:

1. Multimedialny album z Psotnikiem w tle.

Dzieci odwiedziły fotograficzne laboratorium, w którym nie tylko robi się zdjęcia, ale i demaskuje najczęściej popełniane przez fotografów błędy oraz układa z fotografowanych obiektów autorskie kompozycje. Uczniowie samodzielnie wykonując kompozycję i zdjęcia poznali podstawowe zasady poprawnej kompozycji, zasadę trójpodziału kadru w fotografii i techniki robienia zdjęć, nauczyli się również wyrażać swoją opinię na temat danego zdjęcia.

2. Audiopamiętnik Julki i Kuby.

Podczas tych zajęć dzieci nauczyły się posługiwać prostym sprzętem do nagrywania i odtwarzania dźwięku oraz przygotowywać tematyczne nagranie. Dowiedziały się, że utrwalone nagranie można odtwarzać dowolną ilość razy, przewijać, zastopować w dowolnym momencie, a także przenieść do komputera lub na inny nośnik. Dokonały tego wszystkiego tworząc autorski dźwiękowy przewodnik, których obiektem nastawianych uszu i tworzonych nagrań były odgłosy typowe dla miejsca, w którym odbywają się zajęcia. Przeniesione do tabletu przewodniki posłużyły do krótkiej gry w „zgadnij, jaki to dźwięk”.

3. Cyfrowe opowieści o Psotniku.

Realizując ten temat uczniowie mieli okazję budować cyfrową opowieść za pomocą cyklicznych, powiązanych ze sobą obrazów, które wcześniej sami przygotowali (namalowali), a następnie przełożyli je na język fotografii, dzięki wykorzystaniu tabletów. Aby jednak było to możliwe, musieli wcześniej nauczyć się planować i stworzyć własną obrazkową opowieść  i oczywiście umieć posługiwać się urządzeniem z możliwością wykonywania zdjęć. Dzięki temu wiedzą już w jaki sposób mogą wykorzystać narzędzia cyfrowe na potrzeby własnej ekspresji twórczej.

4. Cyfrowa pocztówka od Julki i Kuby.

Na czwartych zajęciach z tego działu, uczyliśmy się przetwarzania treści cyfrowych, które stało się jedną z umiejętności przydających się nie tylko w czasie wolnym (np. podczas montowania filmów z wakacji), ale także w szkole i pracy zawodowej. Dlatego też zaczęliśmy stawiać pierwsze kroki w jednym z prostych, stworzonych do tego celu programów. Dzieci zdobyły pierwsze edytorskie i graficzne doświadczenia, tworząc pocztówkę z egzotycznych wakacji.

5. Wirtualna galeria bliźniaków.

Na zakończenie działu, dzieci otrzymały zaproszenie do wirtualnego muzeum. Poza zwiedzaniem wybranej wystawy, stworzyły w sieci własną galerię sztuki z wykonanymi przez siebie pracami. Dowiedziały się co to jest digitalizacja; że dzięki digitalizacji możemy mieć dostęp do treści, które często nie byłyby dla nas dostępne, np. obejrzeć w internecie eksponaty muzeum położonego w dalekim mieście lub kraju oraz wiedzą już, jak w prosty sposób zdigitalizować treści.

Zajęcia z multimediami są dla dzieci codziennością i bardzo im się podobają. Jeśli zostaną one odpowiednio ukierunkowane, mogą nauczyć je wielu przydatnych rzeczy, a nauka przez dobrą zabawę jest skuteczna i przyjemna, o czym mogą poświadczyć dzieci biorące udział w MegaMisji.

Wszystkie relacje zdawane przez prowadzącego i koordynatora panią Justynę Ciechuń, można obejrzeć na stronię MegaMisja.pl
Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony