Zespół Szkół w Pawłosiowie

KONGRES MEDIATORÓW

Nasza szkoła w dniu 26.09.2023 roku, uczestniczyła w IX KONGRESIE MEDIATORÓW SZKOLNYCH I RÓWIEŚNICZYCH – „Mediacja, jako technika budowania prawidłowych relacji oraz tworzenia bezpiecznego i  przyjaznego klimatu szkoły”. Kongres odbył się w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamieniu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 młodych sympatyków mediacji wraz z opiekunami. Celem konferencji była prezentacja metod rozwiązywania sporów, wyposażenie mediatorów szkolnych i rówieśniczych w wiedzę na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, integracja środowiska mediatorów rówieśniczych, prezentacja dorobku Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych, promocja szkół, w których działają kluby mediatorów rówieśniczych.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony