Zespół Szkół w Pawłosiowie

Nasza szkoła bierze udział w Programie Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Łączna kwota otrzymana z programu: 60 000,00zł

W ramach programu Laboratoria Przyszłości został zakupiony sprzęt:

Klocki Morphun Technik 4szt., Klocki konstrukcyjne KNEX - Budowa maszyn 6szt., Mosty i ich konstrukcje 3szt., Zestaw szkolny 2szt.

Roboty Bee-bo – 8szt., Codey Rocky – 8szt., Artie 3000 – 8szt., mBot Ranger – 8szt., Zestaw 4x mBot2 z akcesoriami – 2szt. oraz zestaw 4x mBot Explorer Kit z akcesoriami – 2szt.

Mikroskop cyfrowy 20–500x z ekranem LCD i kamerą 5Mpix oraz mikroskopy 64x-640x z akcesoriami – 5szt.

Drukarka 3D Banach School wraz z filamentami oraz szafką

Zestaw nagłośnieniowy Novox, Statyw Fancier, mikrofon kierunkowy Boya BY-MM1  oraz  zestaw mikrofonów bezprzewodowych Behringer

Laptop multimedialny,  aparat cyfrowy, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami oraz stacja lutownicza.

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych, m.in. programowaniu, informatyce, technice, biologii, przyrodzie, matematyce, w edukacji wczesnoszkolnej, zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej oraz podczas organizacji eventów i uroczystości szkolnych.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony