Zespół Szkół w Pawłosiowie

ROK MIKOŁAJA KOPERNIKA

Mikołaj Kopernik – duchowny, lekarz i najsłynniejszy polski astronom, a także jeden z najważniejszych astronomów w dziejach. Był wszechstronnie wykształcony i uzdolniony. Studiował na Akademii Krakowskiej, w Bolonii, Ferrarze i Padwie. Miał doktorat z prawa kanonicznego. Studiując we Włoszech przetłumaczył z greki na łacinę dzieło „Epistolae morales, rurales et amatoriae” Teofilakta  Symokatty. Po powrocie do Polski mieszkał głównie na Warmii: w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie i Fromborku. Był kanonikiem, pełnił funkcje administratora dóbr kapituły, komisarza Warmii, generalnego administratora diecezji warmińskiej. Jako astronom był twórcą heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego. Główne dzieło Kopernika to „De revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach sfer niebieskich”).

W tym roku przypada 550 rocznica urodzin tego polskiego astronoma. Z tej okazji w klasie 4 została przeprowadzona lekcja historii „Mikołaj Kopernik – wielki astronom”, we współpracy z biblioteką szkolną. Na podstawie zgromadzonych zbiorów bibliotecznych uczniowie zapoznawali się z życiorysem i osiągnięciami wielkiego astronoma. Poznawali także budowę i planety Układu Słonecznego. Zapoznali się z informacjami z wystawy na korytarzu szkolnym, gdzie umieszczone są ciekawostki , związane z upamiętnianiem Kopernika w Polsce. Efektem pracy uczniów jest znajomość osiągnięć Kopernika i jego wkład w rozwój astronomii na świecie.

 


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony