Zespół Szkół w Pawłosiowie

Wyróżnienie w konkursie plastycznym

Pomimo trwającej pandemii organizowanych jest wiele inicjatyw adresowanych do uczniów szkół różnych szczebli. Ciekawym wyzwaniem okazał się XVII Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa” pod patronatem Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Głogowa Małopolskiego organizowany przez Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym. Głównym celem konkursu jest propagowanie historii i tradycji regionalnych związanych z kultem św. Huberta, kształtowanie postawy człowieka świadomego swego wpływu na środowisko oraz pobudzanie wyobraźni dziecka. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych, a tematyka dla uczniów klas I-III nie była wcale łatwa: „Święty Hubert – Apostoł Ardenów”. Doskonale z tym wyzwaniem poradziła sobie uczennica klasy drugiej naszej szkoły Julia Duda, której praca pt. „Święty Hubert wśród zwierząt” została dostrzeżona przez jury i zdobyła wyróżnienie. Julcia otrzymała pamiątkowy dyplom, kalendarz, w którym znalazła się wyróżniona praca oraz nagrodę rzeczową. Serdecznie gratulujemy sukcesu!


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony