Zespół Szkół w Pawłosiowie

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

W dniu 26 maja uczniowie klasy IV Zespołu Szkół w Pawłosiowie przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej jazdy na rowerze.

W pierwszym etapie uczniowie zmagali się z testem teoretycznym, który obejmował zagadnienia ze znajomości znaków drogowych, określania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, przepisów dotyczących rowerzystów oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny odbył się na miasteczku rowerowym. Polegał  na ocenie kierującego rowerem pod względem: przestrzegania przepisów w  ruchu drogowym, umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a  w  szczególności:  pozycja kierującego na rowerze, upewnienie się o  możliwości jazdy,  upewnianie się o  możliwości wykonania skrętu i  sygnalizowanie zmian kierunku jazdy, hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w  określonym miejscu.

Wszystkim uczniom, którzy zaliczyli egzamin gratulujemy!!!


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony