Zespół Szkół w Pawłosiowie

DZIEŃ PAPIESKI

Tradycją w  naszej szkole jest, że pod koniec października wolontariusze SKW wraz z opiekunami organizują Dzień Papieski. Związane to jest z wydarzeniem, które miało miejsce 26 października 1999 roku – nadanie Janowi Pawłowi II  tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pawłosiów.

W tym roku uroczystości odbyły się w dniu 30 października. Z tej okazji o godz. 10.00 odbył  się apel  upamiętniający postać Papieża św. Jana Pawła II -   największego z rodu Polaków oraz jego nauczanie pod hasłem XXIII  Dnia Papieskiego  „Jan Paweł II – cywilizacja życia”. Okolicznościowy program zaprezentowany został  przy pięknym oknie papieskim przez uczniów z klas VI i VII oraz II, III i oddziału  pod kierunkiem  opiekunów wolontariatu i przy pomocy wychowawców klas. Uczniowie wspólnie przypomnieli życie, czyny i słowa Wielkiego Papieża. Nie zabrakło wzruszających wierszy i piosenek, jako wyrazu wdzięczności św. Janowi Pawłowi II za jego niezwykły pontyfikat. Swoją interpretacją piosenki „Czy wy wiecie, że my mamy Papieża” oraz tańcem  urzekły zebraną publiczność dzieci z oddziału przedszkolnego. Występ uświetniły piękne  piosenki w wykonaniu  uczennic klasy VII. Ojciec Święty szczególnie kochał dzieci i młodzież, gdyż to właśnie w młodym pokoleniu dostrzegał nadzieję na budowanie w przyszłym świeci cywilizacji życia i miłości. Mamy nadzieję ,że słowa  Papieża  zostaną w sercach i będą drogowskazem do mądrego i wartościowego życia, a nauczanie  wielkiego Polaka zachowa się w pamięci kolejnych młodych pokoleń.

Po apelu w salach lekcyjnych odbyła się degustacja „papieskich kremówek”, które sprzedawane były przez wolontariuszy SKW. Dochód ze sprzedaży został w całości przekazany jako wsparcie dla Hospicjum św. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję – pracownikom szkoły, uczniom,  rodzicom, pracownikom Urzędu Gminy. Ten piękny  dzień  był wyrazem  wdzięczności  dla  Ojca Świętego Janem Pawłem II i realizacją jego nauczania wzywającego do poszanowania życia ludzkiego na każdym jego etapie.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony