Zespół Szkół w Pawłosiowie

TYDZIEŃ EMPATII

W ramach udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Emp@tyczna Klasa w Szkole Podstawowej w Pawłosiowie w dniach 23-27 października obchodziliśmy Tydzień Empatii. Do wykonania zadania włączyła się niemalże cała społeczność szkolna. Nauczyciele podczas Tygodnia Empatii w trakcie godzin wychowawczych omawiali znaczenie tego jakże trudnego tematu. W grupach klasowych uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne związane z empatią, poznali definicję słowa empatia, zapoznani zostali również z Kodeksem Empatii. Na korytarzu szkolnym pojawiła się gazetka tematyczna.

Do realizacji działań związanych z Tygodniem Empatii aktywnie włączyli się uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną. Dzięki dużemu zaangażowaniu kierownika świetlicy Pani Justyny Ciechuń podopieczni obejrzeli film edukacyjny, rozmawiali na temat empatycznych zachowań oraz wykonali pracą plastyczna pt. Jak rozumiem empatię? Ponadto wzięli udział w zabawie "Powiedz coś miłego osobie, którą zaraz zobaczysz". Kiedy odsłonięto lustro i dzieci zobaczyły siebie, reakcje były bardzo różne: śmiech, zawstydzenie, zdziwienie. Zabawa wywołała u dzieci wiele pozytywnych emocji.

Podczas Tygodnia Empatii uczniowie dowiedzieli się czym jest empatia i dzięki podjętym działaniom zrozumieli co to znaczy być empatycznym człowiekiem.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony