Zespół Szkół w Pawłosiowie

DZIEŃ BRAILEE'A

W naszej szkole działamy na rzecz rozwoju wrażliwości społecznej, a znaczącą rolę w tej edukacji odgrywa realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno - Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”. Alfabet Braille’a to system pisma, które pozwala osobom z dysfunkcją wzroku odbierać i rozumieć świat za pomocą zmysłu dotyku. Brajlowski zapis pochodzi od nazwiska Louisa Braille’a, który stracił wzrok, będąc jeszcze dzieckiem, a w wieku 16 lat zainspirowany wojskowym systemem korespondencji stworzył pismo dotykowe. Pomaga ono osobom z dysfunkcją wzroku poznawać świat nauki i techniki, kształcić się muzycznie, a także sporządzać własne notatki. Z okazji 214 rocznicy jego urodzin dnia 4 stycznia 2023 roku obchodzony był Światowy Dzień Braille’a.

Dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Pawłosiowie oraz ich koledzy i koleżanki z Filialnej Szkoły w Kidałowicach podczas zajęć z pedagogiem szkolnym dowiedzieli się kim był Louis Braille i dlaczego jego wynalazek jest tak ważny. Ponadto dzieci zostały zapoznane z alfabetem dla niewidomych oraz z wielkim zaangażowaniem układały swoje imiona za jego pomocą.

Na korytarzu szkolnym pojawiła się gazetka tematyczna.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony