Zespół Szkół w Pawłosiowie

KĄCIK BAJEK BEZ BARIER

W ramach projektu „Każdy inny -Wszyscy równi” w gabinecie pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej w Pawłosiowie został zorganizowany kącik książek „Bajki bez barier”. W kąciku znajduje się kilkanaście utworów poruszających tematykę częstych zaburzeń i schorzeń oraz trudności z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością. 

Celem projektu  jest uwrażliwienie młodych ludzi na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie empatii i tolerancji wobec odmienności. Utwory mogą wykorzystać nauczyciele podczas lekcji aby wprowadzić uczniów w tematykę wybranego zagadnienia, jak również zainteresowane dzieci i ich rodzice.

Gabinet pedagoga odwiedzili już uczniowie  uczęszczający do świetlicy szkolnej. Zostali zapoznani z literaturą zawartą w kąciku książek „Bajki bez barier”. Pierwszym wysłuchanym utworem był Bursztyn opowiadający o życiu codziennym osób niewidomych. Książeczkę dzieciom na świetlicy szkolnej przeczytał uczeń czwartej klasy. 

Utwór Bursztyn został również przeczytany dzieciom z oddziału przedszkolnego. Przedszkolaki z zainteresowaniem wysłuchały opowiadania o niewidomej dziewczynce.

Zapraszamy do korzystania nauczycieli, dzieci i rodziców.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony