Zespół Szkół w Pawłosiowie

NIECH NAM ŻYJĄ 100 LAT !

Pod tym hasłem w dniu 8.02.2023 roku w Szkole Podstawowej w Pawłosiowie odbyło się spotkanie uczniów klas I – III z Babciami i Dziadkami. Tańcem, wierszem, piosenką oraz humorystycznymi scenkami wnuczęta chciały okazać wdzięczność i szacunek oraz podziękować za miłość dobroć i mądrość życiową oraz za to, że przykładem swego życia pokazują co w nim jest najważniejsze.

Doniosłość i rangę tego wydarzenia podkreślili swoją obecnością: Wójt Gminy Pawłosiów Pan Mariusz Reń, Sekretarz Gminy Pawłosiów Pani Joanna Tomaszewska oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Pawłosiowie Pani Monika Biskup - Wiśniowska.

Wszystkich zebranych gości powitała Pani Dyrektor Bogumiła Fleszar i złożyła życzenia zgromadzonym Babciom i Dziadkom oraz zaprosiła ich do obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu uczniów.

Liczne grono przybyłych gości z zainteresowaniem, życzliwością i wyrozumiałością obejrzało występy Swoich wnucząt, nagradzając na ich na zakończenie gromkimi brawami. Uczniom za piękny występ podziękowała również Pani Dyrektor, a nauczycielom: Irenie Mazurkiewicz, Wiolettcie Krakowskiej i Agnieszce Krakowskiej za  przygotowanie tej uroczystości. Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane też  do rodziców uczniów klas młodszych, którzy aktywnie włączyli się w organizację tej uroczystości.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pawłosiów Pan Mariusz Reń, który na początku przemówienia odwołał się do historii obchodów Dnia Babci i Dziadka w naszym kraju, a następnie złożył serdeczne życzenia wszystkim zebranym na tej uroczystości Babciom i Dziadkom.

Dla zgromadzonych gości było to wielkie przeżycie, które dostarczyło wiele radości i wzruszeń oraz pozwoliło oderwać się od spraw życia codziennego. Była to też okazja do spotkań i rozmów towarzyskich przy herbacie i ciastku oraz do spotkań z osobami dawno niewidzianymi.

Z wielopokoleniowych spotkań czerpiemy wszyscy, pamiętając słowa św Jana Pawła II, który powiedział: Rodzice i dziadkowie macie za zadanie wpoić młodym pokoleniom głęboką wiarę, chrześcijańskie praktyki i zdrowe zasady moralne.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony