Zespół Szkół w Pawłosiowie

Podsumowano I półrocze roku szkolnego 2018/2019

21 stycznia 2019 r. odbyło się w naszej szkole podsumowanie I półrocza. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli rodzice i nauczyciele, dyrektor szkoły Dorota Tracz przedstawiła najważniejsze wydarzenia z życia szkolnego, zrealizowane projekty oraz osiągniecia i sukcesy uczniów. Pani dyrektor podziękowała również rodzicom za współpracę oraz zachęciła do dalszego angażowania się w działania podejmowane na rzecz dzieci. W dalszej części spotkania głos zabrała wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, pani Joanna Wziętek, która złożyła sprawozdanie z pracy rady w I półroczu oraz przedstawiła najbliższe plany związane m.in. z organizacją spotkania opłatkowego dla osób niepełnosprawnych, zabawy karnawałowej dla uczniów oraz tygodnia zdrowia.

Po spotkaniu ogólnym odbyły się zebrania klasowe, podczas których wychowawcy posumowali pracę i wyniki klasyfikacji śródrocznej swoich podopiecznych.

Prezentacja podsumowująca I półrocze - pobierz

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony