Zespół Szkół w Pawłosiowie

DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO 112

Europejski  Dzień Numeru Alarmowego 112 to międzynarodowy dzień, który co roku odbywa się 11 lutego. Jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy 112 został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku. Od tego momentu rozpowszechniana jest idea jednolitego numeru alarmowego. 

Uczniowie klas I, II, III podczas prezentacji przypomnieli sobie numery alarmowe i poszukiwali odpowiedzi na pytania: Kiedy dzwonić na „112”?,Jakie sytuacje alarmowe zgłaszać?  Jak dzwonić na „112”? Jakie informacje należy przekazać?, Co zrobi operator odbierający połączenie na numer alarmowy „112”? Następnie pracując w parach wykonywali pracę plastyczną z puzzli tworzących plakat tematycznie związany z zajęciami, który został wyeksponowany w pracowni, aby przypominać uczniom o poznanych zasadach.

Pamiętaj! 112 na straży Twojego życia, zdrowia i bezpieczeństwa.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony