Zespół Szkół w Pawłosiowie

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada 2022 r. odbyły się Gminne Obchody 104 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wspólne świętowanie rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona przez księdza proboszcza Tadeusza Urbana, księdza prałata Jana Jagustyna oraz księdza Stanisława Sygnarowskiego w kościele pw. św. Piotra i Pawła. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe szkół z terenu gminy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie złożono kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym Franciszka Piątkiewicza - pochodzącego z Pawłosiowa policjanta zamordowanego przez NKWD.

Kolejne części uroczystości odbyły się w budynku naszej szkoły. W części oficjalnej zebranych gości powitała pani Bogumiła Mongard - wicedyrektor szkoły. Głos zabrał również współgospodarz uroczystości - Wójt Gminy Pawłosiów pan Mariusz Reń. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się m. in.: Pani Joanna Tomaszewska - sekretarz Gminy Pawłosiów, Pan Marian Maciałek - Przewodniczący Rady Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, Radni Gminy Pawłosiów, Sołtysi, Dyrektorzy i Kierownicy Szkół, Prezesi Stowarzyszeń, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich oraz delegacje Ochotniczej Straży Pożarnej.

Następnie został zaprezentowany program artystyczny pod tytułem: "Ojczyzno, Święte Twe Imię!". W jego trakcie nie zabrakło recytacji utworów o treści patriotycznej, a całość uświetniła oprawa muzyczna. Uczniowie zatańczyli poloneza oraz przestawili dwa układy choreograficzne.

Ostatnim punktem uroczystości było odśpiewanie Hymnu Państwowego pod budynkiem Filialnej Szkoły Podstawowej w Kidałowicach, czemu towarzyszyło uroczyste wciągnięcie flagi na maszt znajdujący się obok szkoły.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony