Zespół Szkół w Pawłosiowie

DZIEŃ WOLONTARIATU

5 grudnia przypada święto wszystkich osób, które bezinteresownie angażują się w inicjatywy na rzecz innych ludzi, środowiska, zwierząt, otoczenia czyli Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

W naszej szkole zorganizowany został tydzień wolontariatu. Rozpoczęła go audycja radiowa propagująca piękną ideę pomagania innym. W ramach godzin wychowawczych  w klasach IV –VIII odbyły się zajęcia  mające na celu zachęcenie jak największej liczby uczniów do włączenia się w realizację zadań pomocowych. Zostały też wykonane przez uczniów klasy III oraz VII piękne plakaty promujące wolontariat. W tygodniu wolontariatu  na drzwiach wszystkich sal lekcyjnych zostały umieszczone cytaty  zachęcające do pomagania i poświęcania swego czasu potrzebującym pomocy, tak  by wędrujący szkolnymi korytarzami  mogli się z nimi zapoznać.  

“Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.”
– św. Jan Paweł II

 


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony