Zespół Szkół w Pawłosiowie

WARSZTATY NA ŚWIETLICY

15 września 2022r na świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty plastyczno- techniczne.

Dzieci uczęszczające do Naszej świetlicy miały możliwość wykonania ramki na zdjęcie. Mali artyści wykazali się wielką inwencję dzięki czemu powstały niezwykle barwne prace.

Zajęcia przeprowadziła Pani z Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie - za co serdecznie dziękujemy!


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony