Zespół Szkół w Pawłosiowie

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W trzeci weekend września przypadł finał 28 akcji sprzątanie świata. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę”. „Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie.

Akcja „Sprzątanie świata” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Również uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do tej akcji. Klasa VII pod opieką nauczyciela zajeła się uprzątnięciem terenu wokół szkoły.

W środę 22 września dzieci i młodzież wysłuchały audycji radiowej poświęconej tej właśnie idei.

W ciągu całego roku szkolnego staramy się wdrażać edukację dotyczącą  ochrony środowiska i segregacji odpadów.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony