Zespół Szkół w Pawłosiowie

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Akcja Sprzątanie świata – Polska jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Tegoroczna - 27 edycja akcji odbyła się pod hasłem: "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję."

Uczniowie klasy VII a pod opieką pani Krystyny Berezy przygotowali audycję radiową, która miała uświadomić potrzebę dbania o środowisko naturalne, a przede wszystkim konieczność zatrzymania fali plastikowych śmieci.

Natomiast uczniowie klasy I wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci posprzątali najbliższą okolicę naszej szkoły.

Jak pokazują badania, zużywamy ogromne ilości produktów z tworzyw sztucznych. Królują jednorazowe reklamówki i opakowania po napojach. A przecież z tych pierwszych możemy całkowicie zrezygnować, zamieniając je na materiałowe torby na zakupy. Natomiast plastikowe butelki po napojach powinniśmy segregować, by poddane recyklingowi otrzymały drugie życie, zamiast trafiać na wysypisko.

Pawłosiów to dla nas wszystkich mała ojczyzna.  Wieś jest piękna,  otoczona lasem  jednak jest jeszcze wiele do zrobienia dla ochrony klimatu szczególnie w kwestii przyzwyczajeń i świadomości niektórych  jej mieszkańców. Dobrze byłoby zawsze oddychać czystym powietrzem, wolnym od dymów z ognisk palonych przez uciążliwych sąsiadów. Wielu mieszkańców pali  liście, zielone części roślin. Wszyscy mamy możliwość zrobienia kompostownika,  niektórzy mieszkańcy  pakują zielone odpady do worków , które  zostają  w wyznaczone dni odebrane z posesji  właściciela .  Nie musimy więc zanieczyszczać powietrza dymem z ognisk  w naszej małej ojczyźnie. Mamy nadzieję, że działania ekologiczne, które prowadzimy  w naszej szkole od przedszkola mają i będą miały coraz większy wpływ na postawę uczniów i całych rodzin wobec natury i czystego powietrza, żeby wszystkim w Pawłosiowie  żyło się zdrowo  i ekologicznie.  Wpływajmy więc pozytywnie na środowisko poprzez zmiany we własnym codziennym życiu. Ziemia ma dla nas przepiękne dary, jest naszym domem a my ją zatruwamy i niszczymy.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony