Zespół Szkół w Pawłosiowie

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI

W grupie przedszkolnej obchodzony był dzień kolorowej skarpetki, jako znak solidarności z osobami z zespołem Downa. Święto ustanowione zostało w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób  nim dotkniętych. Świętujemy go nosząc kolorowe skarpetki nie do pary. Wspieramy tak w sposób symboliczny te właśnie osoby.

Dzieci z wielką ochotą włączyły się w organizowane obchody. Wykonany został plakat z kolorowymi skarpetami, których też nie zabrakło na stopach naszych małych podopiecznych, co możemy zobaczyć na zdjęciach umieszczonych poniżej.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony